Poliisihallitus antoi jatkosuosituksia syrjinnän estämiseksi poliisitoiminnassa

Julkaisuajankohta 2.6.2023 12.57
Uutinen

Poliisihallitus antoi kaksi vuotta sitten Helsingin poliisilaitokselle moitteet 2010-luvun puolivälissä romaniväestöön kohdistuneesta ennaltaestämis- ja tiedonkeruuoperaatiosta (KURI1).

Laillisuusvalvontaa on jatkettu tämän jälkeen ja siinä selvitettiin muun muassa operaation laajuutta, toimenpiteiden perusteita, operaatiolla saavutettuja tuloksia, kerättyjen tietojen käyttöä ja tietojen hallintaa.

Poliisihallituksen selvityksen mukaan operaatiolla todettiin sinänsä saavutetun tuloksia ja olleen vaikutusta sen aloittamiseen johtaneisiin juurisyihin, mutta jatkoselvityksessä tehtiin myös joitakin lisähuomioita.

- Poliisin toiminnan ehdoton edellytys on kansalaisten luottamus kaikilta väestöryhmiltä. Ainoastaan tiettyyn väestöryhmään kohdistuva menettely ei voi olla osa normaalia poliisitoimintaa, eikä henkilön oikeuksiin voida puuttua ainoastaan tämän etnisen taustan perusteella, poliisijohtaja Janne Paavola Poliisihallituksesta sanoo.

Paavola korostaa, että poliisissa on viime vuosina tehty monia kehittämistoimenpiteitä yhdenvertaisen kohtelun edistämiseksi.

- Ohjeistusta on päivitetty ja poliisiyksiköissä on järjestetty useita etnisen profiloinnin kiellon ja syrjinnän estämistä käsitteleviä koulutustilaisuuksia. 

- Kaikille poliisihenkilöille on tullut myös pakolliseksi suorittaa yhdenvertaisuusasioita käsittelevät verkkokoulutukset, ja asioista on käyty keskustelua romaniyhteisön edustajien kanssa. Poliisi tulee myös jatkossa kehittämään toimintaa yhdenvertaisen kohtelun edistämiseksi. 

Selvitys laajennettiin koko poliisin hallintoon

Poliisihallitus sai toukokuussa 2021 tietoonsa, että Helsingin poliisilaitoksella oli ollut 2010-luvun puolivälissä KURI1-niminen ennaltaestämis- ja tiedonkeruuprojekti, joka oli saadun tiedon mukaan kohdentunut erityisesti romaniväestöön. Poliisihallitus otti kyseisen projektin lainmukaisuuden oma-aloitteisen laillisuusvalvontaselvityksen kohteeksi ja antoi asiassa ratkaisunsa 3.6.2021. 

Poliisihallituksen ratkaisuun liittyen, Yhdenvertaisuusvaltuutettu antoi sisäministeriölle ja Poliisihallitukselle 21.12.2021 kannanoton asian jatkokäsittelemiseksi. Kannanoton johdosta Poliisihallitus aloitti keväällä 2022 KURI1-operaation tarkemman jatkoselvittämisen. Samassa yhdessä selvitettiin lisäksi valtakunnallisesti myös mahdollisten muiden vastaavien projektien olemassa oloa. 

Ratkaisuasiakirjat on mahdollista tilata Poliisihallituksen kirjaamosta.

Etusivun uutinen Poliisihallitus Poliisin toiminta ja kehittäminen Uutinen