Poliisihallitus kielsi sosiaalisen median vaikuttajien lainvastaisen rahapelien markkinoinnin

Julkaisuajankohta 28.3.2024 11.30
Uutinen

Poliisihallitus on 24.1.2024 ja 8.3.2024 antamillaan päätöksillä kieltänyt kahden eri sosiaalisen median vaikuttajan arpajaislain vastaisen rahapelien markkinoinnin ja asettanut kieltojen tehosteeksi uhkasakot.

Rahapelien markkinointi on ollut monikanavaista ja pitkäkestoista. Markkinointia on havaittu erityisesti Twitch- ja Kick -suoratoistopalveluissa. Vaikuttajat ovat markkinoineet usean eri ulkomaisen rahapeliyhtiön rahapelejä. Manner-Suomessa rahapelejä saa markkinoida ainoastaan Veikkaus Oy.

Vaikuttajien toiminnassa on ollut kyse rahapeliyhtiöiden affiliate- eli kumppanuusmarkkinoinnista, jonka tarkoituksena on ollut houkutella Manner-Suomessa oleskelevia kuluttajia asiakkaiksi ja siten edistää rahapeleihin osallistumista Suomessa. Poliisihallitus katsoo, että vaikuttajat ovat kaupalliseen yhteistyöhön liittyvillä toimillaan lisänneet rahapelien, rahapelisivustojen sekä rahapelejä välittävien yhtiöiden näkyvyyttä.

Poliisihallituksen antamat kiellot koskevat sisältöä, jolla joko suoraan tai epäsuorasti markkinoidaan rahapelejä Manner-Suomeen arpajaislain vastaisesti. Kieltojen noudattaminen edellyttää, että jo julkaistu rahapelimarkkinointisisältö tulee poistaa.

Poliisihallitus on arvioinut vaikuttajien taloudellisten intressien olevan suuret toiminnan jatkamiseksi. Poliisihallitus on tehostanut kieltojen noudattamista uhkasakoilla. Uhkasakot ovat suuruudeltaan 30 000 ja 33 000 euroa.

Mikäli vaikuttajat kielloista huolimatta jatkavat rahapelien markkinointia Manner-Suomeen, ryhtyy Poliisihallitus toimenpiteisiin uhkasakkojen tuomitsemiseksi maksettavaksi.

Päätökset on annettu tiedoksi asianosaisille 22.3.2024 ja 15.3.2024. Kiellot astuvat voimaan 23.4.2024 (24.1.2024 annettu päätös) ja 16.4.2024 (8.3.2024 annettu päätös). Päätöksillä on oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain mukainen 30 päivän valitusaika.