Polisstyrelsen förbjöd olaglig marknadsföring av penningspel av sociala medieinfluencers

Utgivningsdatum 28.3.2024 11.30
Nyhet

Polisstyrelsen har genom beslut den 24 januari 2024 och den 8 mars 2024 förbjudit två olika sociala medieinfluencers olaglig marknadsföring av penningspel och för att stärka förbuden förenat dem med vite.

Marknadsföringen av penningspel har varit mångkanalig och långvarig. Marknadsföring har observerats särskilt på strömningstjänsterna Twitch och Kick. Influencers har marknadsfört olika utländska spelbolags penningspel genom partnerskapsmarknadsföring. I Fastlandsfinland får penningspel marknadsföras endast av Veikkaus Ab.

Influencernas verksamhet har varit en form av affiliate-marknadsföring för spelbolag, vars syfte har varit att locka konsumenter som vistas i Fastlandsfinland som kunder och därigenom främja deltagande i penningspel i Finland. Polisstyrelsen anser att influencers genom sina kommersiella samarbetsåtgärder har ökat synligheten för penningspel, onlinekasinon och företag som förmedlar penningspel.

De förbud som Polisstyrelsen utfärdat gäller innehåll som antingen direkt eller indirekt marknadsför penningspel till Fastlandsfinland i strid med lotterilagen. Iakttagelse av förbuden kräver att redan publicerat marknadsföringsinnehåll för penningspel skall tas bort.

Polisstyrelsen har bedömt att influencers har stora ekonomiska intressen att fortsätta sin verksamhet. Polisstyrelsen har förstärkt förenat förbuden med vite. Vitena uppgår till 30 000 och 33 000 euro.

Om influencers trots förbuden fortsätter att marknadsföra penningspel till Fastlandsfinland kommer Polisstyrelsen att vidta åtgärder mot utdömandet av viten.

Besluten har delgivits parterna den 22 mars 2024 och den 15 mars 2024. Förbuden träder i kraft den 23 april 2024 (beslutet den 24 januari 2024) och den 16 april 2024 (beslutet den 8 mars 2024). Besluten omfattas av en överklagandetid enligt lagen om förvaltningsdomstolsförfarande.

Nyheter Polisstyrelsen Tillsyn över penningspel