Poliisihallitus on nimittänyt Poliisihallituksen teknologiajohtajan virkaan Tapio Aaltosen

Julkaisuajankohta 11.3.2024 13.45
Uutinen

Poliisihallitus on nimittänyt teknologiajohtajan virkaan oikeustieteen kandidaatti Tapio Aaltosen 1.4.2024 lukien.

Aaltonen siirtyy tehtävään Sisäministeriön tietohallintojohtajan tehtävästä, jota hän on hoitanut vuodesta 2014 lukien.

Teknologiajohtaja johtaa Poliisihallituksen teknologiayksikön toimintaa. Teknologiayksikköön kuuluu materiaalihallinnon ja hankintatoimen, tietohallinnon ja toimitilahallinnon vastuualueet. Lisäksi teknologiayksikön alaisuudessa toimivat poliisin materiaalikeskus ja poliisin informaatioteknologiakeskus.

Poliisihallituksen tehtävänä on suunnitella, johtaa, kehittää ja valvoa poliisitoimintaa ja sen tukitoimintoja. Lisäksi se vastaa poliisin palvelujen tasapuolisesta saatavuudesta maan eri osissa, päättää poliisiyksiköiden välisestä yhteistoiminnasta sekä vastaa poliisiyksiköiden tulosohjauksesta. Poliisiylijohtaja johtaa, kehittää ja valvoo Poliisihallituksen ja poliisin hallinnonalan toimintaa.