Poliisihallitus tarkentaa 8.3.2021 julkaistua tiedotetta

18.3.2021 14.43
Uutinen

Poliisihallituksen 8.3.2021 tiedotteessa Poliisi on huolestunut lasten ja nuorten huumeiden käytön kasvusta kerrottiin, että huumekuolemissa vuonna 2019 kannabiksen käyttöä löydettiin 156 tapauksessa yhteensä 433 kuolemantapauksesta. Rikosylikomisario Kari Siivo Poliisihallituksesta haluaa tarkentaa, että oikeuskemiallisissa kuolinsyytutkimuksissa vuonna 2019 huumausainelöydöksiä todettiin yhteensä 433 vainajassa. Kannabista todettiin yhteensä 156 tapauksessa.

Huumeisiin kuolleiden määrä väheni vuonna 2019. Kolme vuotta peräkkäin jatkunut huumausainekuolemien määrän kasvu pysähtyi vuonna 2019, jolloin huumausaineisiin kuoli Suomessa 234 henkilöä. Huumekuolemia oli 27 vähemmän kuin edellisenä vuonna, mutta lähes 60 henkeä enemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin.

Lisäksi tiedotteessa oli kirjattu nuorten huumekuolemien kasvusta, että nuorten (15-24 v) huumekuolemien määrä on kasvanut v. 2015 - 2019 noin 30 prosenttia. 

Oikea tieto on, että nuorten (15-24 v) osuus huumekuolemista v. 2019 oli 30 prosenttia, ja viimeisten viiden vuoden aikana (2015–2019) alle 30-vuotiaiden osuus huumemyrkytyskuolemissa on kasvanut 33 prosentista 49 prosenttiin.

Tiedotteessa mainittiin, että nuoren huumausaineen käyttö tai kokeilu tapahtuu usein ymmärtämättömyyttään, mutta sillä voi olla kauaskantoisia seurauksia tulevaisuuteen.

- Esimerkiksi työtä hakiessa työnantajat voivat teettää perusmuotoisen henkilöturvallisuusselvityksen ja pyytää työnhakijaa toimittamaan huumausainetestiä koskevan todistuksen, Siivo sanoo. 

Huumausainetestiä koskevasta todistuksesta on säädetty laissa yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004). 

Poliisihallitus Rikokset ja tutkinta Uutinen
Poliisihallitus
huumausainerikokset
nuoret