Polisstyrelsen preciserar pressmeddelandet av den 8 mars 2021

18.3.2021 14.43
Nyhet

I Polisstyrelsens meddelande den 8 mars 2021 “Polisen oroad över det ökade drogmissbruket bland barn och unga” uppges att vid narkotikarelaterade dödsfall under 2019 påträffades cannabisbruk i 156 fall av totalt 433 dödsfall. Kriminalöverkommissarie Kari Siivo på Polisstyrelsen vill precisera att det i samband med rättskemiska utredningar av dödsorsaken år 2019 påträffades spår av narkotika i totalt 433 avlidna. Cannabis påträffades i totalt 156 fall.

Antalet narkotikarelaterade dödsfall minskade under 2019. Ökningen av antalet drogrelaterade dödsfall som pågått tre år i rad stannade upp under 2019 då 234 personer dog av narkotika i Finland. Antalet narkotikarelaterade dödsfall var 27 färre än året innan, men nästan 60 personer fler än tio år tidigare.

I meddelandet noterades om ökningen av narkotikarelaterade dödsfall bland unga att “antalet narkotikarelaterade dödsfall bland ungdomar (15–24 år) har ökat med cirka 30 procent mellan 2015 och 2019”. 

Den korrekta informationen är att ungdomars (15-24 år) andel av narkotikarelaterade dödsfall var 30 procent under 2019, och under de senaste fem åren (2015-2019) har andelen personer under 30 år av dödsfall till följd av narkotikaförgiftning ökat från 33 procent till 49 procent.

I meddelandet nämndes att en ung persons bruk eller experimenterande med droger sker ofta av oförstånd, men att det kan ha följder långt in i framtiden.

– När man till exempel söker jobb kan arbetsgivaren låta utföra en normal säkerhetsutredning av person och be den arbetssökande att lämna in ett intyg över narkotikatest, säger Siivo. 

I lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) föreskrivs om ett intyg över narkotikatest. 

Brott och utredning Nyheter Polisstyrelsen
Polisstyrelsen
narkotikabrott
ungdomar