Poliisille ilmoitettujen rikosten määrä laskenut, hälytystehtävien määrä hieman kasvanut

27.7.2021 11.59
Uutinen

Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa on Länsi-Uudenmaan poliisille ilmoitettujen rikosten määrä laskenut, hälytystehtävien määrä on hieman kasvanut.

Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa on Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen tietoon tullut noin 16 670 rikoslakirikosta. Tämä on vajaa seitsemän prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Poliisipartioiden suorittamia hälytystehtäviä on ollut hieman aiempaa enemmän eli yhteensä 15 697 hälytystehtävää.

Rikoslakirikosten selvitystasoa on Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella onnistuttu alkuvuodesta parantamaan ja tutkinta-aikaa hieman lyhentämään.   Erityisesti väkivaltarikosten tutkinta-aika on lyhentynyt eli parantunut.

- Tutkinta-aikoihin vaikuttavat monet seikat. Alueellamme esim. törkeiden pahoinpitelyjen määrä ja henkirikosten määrä on pienempi vuoden 2020 alkuvuoteen verrattuna. Näiden tutkintaan vuonna 2020 suunnatut voimavarat on nyt ollut mahdollista kohdistaa muihin tutkinnallisiin toimiin, avaa asiaa apulaispoliisipäällikkö Kimmo Markkula.

Törkeiden huumausainerikosten määrässä voimakas kasvu, huumausainerikosten kokonaismäärässä laskua

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen tietoon ja poliisilaitoksen henkilöstön paljastamien törkeiden huumausainerikosten määrässä on ollut alkuvuodesta kesäkuun loppuun asti vahvasti kasvava suuntaus eli yhteensä kasvua on ollut lähes 50 %.  Törkeitä huumausainerikoksia on paljastunut myös kenttävalvonnan yhteydessä. Esitutkinnoissa ovat näkyneet myös rikollisten käyttämä anonyymipalvelut, joita on paljastettu laajalla valtakunnallisella ja kansainvälisellä viranomaisyhteistyöllä.   

Törkeiden huumausainerikosten määrän kasvu vaikuttaa osaltaan muiden huumausainerikosten paljastamiseen ja niiden tutkintaan.  Poliisiin tietoon tulleiden huumausainerikosten kokonaismäärässä onkin lievää laskua. Huumausainerikosten kokonaismäärä ei kuvaa huumeiden käytön tilannetta. THL:n kyselytutkimukset, jätevesitutkimukset ja poliisipartioiden kiinni ottamat ns. huumeratit antavat vahvan viitteen huumausaineiden käytön levinnäisyydestä.

Pahoinpitelyrikosten määrässä kasvua, poliisipartiot aiempaa enemmän kotihälytystehtävillä

Pahoinpitelyrikosten kokonaismäärässä on kasvua. Yksityisellä paikalla tapahtuneiden poliisin tietoon tulleiden pahoinpitelyrikosten määrä on kasvanut koko alkuvuoden ajan, yleisen paikan pahoinpitelyt ovat olleet alkuvuodesta lievässä laskussa. 

Kotihälytystehtävillä ovat poliisipartiot olleet edellistä vuotta enemmän, perheväkivaltaan liittyviä kotihälytystehtäviä on ollut hieman vähemmän.

- Kotihälytysten ja pahoinpitelyrikosten määrissä on reilu vuoden aikana näkynyt koronan ja sitä kautta ihmisten vapaa-ajan käytön mahdollisuudet, toteaa ylikomisario Jussi Päivänsalo. Seuraamme kotihälytystehtäviämme viikoittain, toimimme yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa, mutta poliisipartioiden suorittamat toimenpiteet eivät yksin poista asukkaiden pahaa oloa.

Ryöstörikosten positiivinen kehitys jatkunut, asuntomurrot vähentyneet

Ryöstöjen määrän positiivinen kehitys jatkuu eli määrä on vähentynyt lähes 25 % edellisestä vuodesta. 

- Uskomme, että tietojohtoisella erityisesti nuoriin kohdistetulla ennalta estävällä työllämme on vaikutusta, toteaa apulaispoliisipäällikkö Kimmo Markkula.

Asunto- ja mökkimurtojen määrä on Länsi-Uudenmaan alueella laskenut, mökkimurrot jopa 60 %.  Lisääntynyt etätyöskentely niin kotona kuin vapaa-ajan asunnolla lienee osaltaan vaikuttanut määrän vähenemiseen.

Verkkoon siirtynyt rikollisuus kasvaa, kiristysrikosten määrä kasvaa

Verkossa tapahtuvien petosten, ns. nettipetosten, määrä jatkaa ja tulee jatkamaan kasvuaan. Alkuvuodesta erilaisten nettipetosten määrä on kasvanut yli 60 % verrattuna alkuvuoteen 2020.  Nämä ovat erilaisia verkossa tapahtuvia esim. huijauksia ja maksuvälinepetoksia. 
Kiristysrikosten määrä kasvoi Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella 50 %.  Nämä rikokset sisältävät erilaisia yrityksiin kohdistuneita palvelunestohyökkäyksiä ja tietomurtoja.  Osa kasvusta johtuu vuonna 2020 esille tulleeseen suuren tietomurtokokonaisuuteen, josta poliisi on edelleen kuluvan vuoden aikana saanut ilmoituksia.


- Vastaamme nopeasti kasvavaan verkkorikostorjunnan tarpeeseen Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella erilaisilla toimenpiteillä. Olemme kohdistaneet työpanostamme sekä kehittäneet verkkorikollisuuden torjunnan tutkintamenetelmiä, välineistöä ja kouluttaneet tutkijoitamme poliisilaitoksella, kuvaa apulaispoliisipäällikkö Kimmo Markkula. 

Liikennerikosten kokonaismäärät lievässä kasvussa 

Liikennerikosten kokonaismäärissä on lievää kasvua.  Kokonaismäärän kasvuun vaikuttaa myös alueella aiempaa enemmän kiinni jääneiden rattijuoppojen määrä.  Rattijuopoista noin 60 % on käyttänyt alkoholia ja/tai muita huumaavia aineita, ns. puhtaita huumeratteja oli alkuvuodesta noin puolet rattijuoppojen määrästä. 

Törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamisten määrät ovat alkuvuodesta laskeneet ollen edelleen korkealla tasolla.

- Kasvanut rattijuoppojen määrä on osaltaan vaikuttanut valvontaan kohdistettavaan työaikaan, joka mahdollisesti näkyy vähentyneinä törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina, kertoo ylikomisario Jussi Päivänsalo. 

Passien ja henkilökorttien hakemisessa merkittävä kasvu 

Lupapalveluiden kysyntä on lisääntynyt merkittävästi. Erityisesti henkilökorttien osalta kysyntä on ollut voimakkaassa kasvussa kevään ja kesän aikana. Henkilökortteja on myönnetty yli 30 % enemmän kuin tammi-kesäkuussa 2020. Myönnettyjen passien määrässä on myös kasvua. 

- Olemme palvelleet asiakkaitamme myös muutamana ennalta ilmoitettuna lauantaina voidaksemme turvata kohtuullisen palveluajan erityisesti matkustusasiakirjojen saamiseksi, kertoo lupapäällikkö Leena Höysniemi.

- Henkilöstömäärämme oli alkuvuoden aikana suurempi kuin aiempina vuosina. Varauduimme alkuvuodesta erittäin suureen Vastaamo -kokonaisuuden rikostutkintaan sekä koronan aikaansaamiin vaikutuksiin poliisitoiminnassa. Tällä hetkellä henkilöstön määrä on laskeva, avaa apulaispoliisipäällikkö Jarmo Pitkämäki.


LIITTEET:
Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen tilastot löytyvät Tilastot - Poliisi sivulta poliisilaitoksen kohdalta.
 

Liikenne Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Poliisin ennalta estävä toiminta Poliisin lupapalvelut Poliisin toiminta ja kehittäminen Rikokset ja tutkinta Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
rikosasiat
tilastot
valvonta