Antalet polisanmälda brott har minskat, antalet utryckningar något större

27.7.2021 11.59 | Publicerad på svenska 27.7.2021 kl. 12.27
Nyhet

Antalet polisanmälda brott har minskat, antalet utryckningar något större i januari-juni i år.

I januari–juni i år har cirka 16 670 brott mot strafflagen anmälts till polisinrättningen i Västra Nyland. Detta är knappa sju procent mindre än vid samma tidpunkt i fjol. Polispatrullerna har gjort något fler utryckningar än tidigare, sammanlagt 15 697.

Brottsutredningsnivån för strafflagsbrott vid polisinrättningen i Västra Nyland har förbättrats under början av året och utredningstiden har förkortats. Utredningstiden särskilt för våldsbrott har förkortats dvs. förbättrats. 

- Utredningstiderna påverkas av många faktorer. I vårt område är till exempel antalet fall av grov misshandel och brott mot liv mindre än i början av 2020. De resurser som användes för att reda ut sådana brott 2020 har nu kunnat användas för andra utredningsåtgärder, förklarar biträdande polischef Kimmo Markkula.

Antalet grova narkotikabrott har ökat kraftigt, det totala antalet narkotikabrott har minskat 

Antalet grova narkotikabrott som polisinrättningen i Västra Nyland fått kännedom om och som avslöjats av personalen vid polisinrättningen har ökat kraftigt från början av året till utgången av juni. Den totala ökningen har varit nästan 50 procent.  Grova narkotikabrott har också avslöjats i samband med fältövervakning. Även de anonymitetstjänster som brottslingarna använt har kommit fram i förundersökningarna. Tjänsterna har avslöjats genom omfattande myndighetssamarbete på riksnivå och internationellt.   

Ökningen av antalet grova narkotikabrott påverkar avslöjandet och utredningen av andra narkotikabrott.  Det totala antalet narkotikabrott som kommit till polisens kännedom har minskat något. Det totala antalet narkotikabrott beskriver inte situationen beträffande droganvändningen. THL:s enkäter, avloppsvattenundersökningar samt antalet drogpåverkade förare som polispatrullerna gripit visar tydligt att användningen av narkotika är utbredd.

Antalet misshandelsbrott ökar, polispatrullerna har allt fler hemutryckningar

Det totala antalet misshandelsbrott har ökat. Antalet misshandelsbrott som skett på privat plats som polisen underrättats om har ökat hela tiden under början av året, medan antalet misshandelsbrott på allmän plats har minskat något under årets första månader. 

Polispatrullerna har haft fler hemutryckningar än föregående år, medan antalet hemutryckningar som är förknippade med familjevåld har varit något mindre.

- Antalet hemutryckningar och misshandelsbrott har i ett drygt år påverkats av coronasituationen och därigenom människornas möjligheter till fritidsaktiviteter, konstaterar överkommissarie Jussi Päivänsalo.  Vi följer antalet hemutryckningar varje vecka och samarbetar med andra myndigheter, men enbart polispatrullernas åtgärder får inte invånarna att må bättre.

Den positiva trenden beträffande rån har fortsatt, antalet lägenhetsinbrott har minskat

Beträffande antalet rån fortsätter den positiva trenden, dvs. antalet har minskat med nästan 25 procent jämfört med föregående år. 

- Vi tror att vårt informationsstyrda, förebyggande arbete som riktas särskilt till unga är effektivt, konstaterar biträdande polischef Kimmo Markkula.

Antalet inbrott i bostäder och sommarstugor har minskat i Västra Nyland, antalet inbrott i sommarstugor med hela 60 procent.  En orsak till detta torde vara att det blivit vanligare att distansarbeta såväl hemma som i fritidsbostaden.

Brottsligheten på nätet ökar, antalet utpressningsbrott ökar

Antalet bedrägerier som sker på nätet, s.k. nätbedrägerier, ökar och kommer fortsättningsvis att öka.   Under årets första månader är antalet nätbedrägerier av olika slag över 60 procent större än i början av 2020.  Dessa brott är olika typer av till exempel svindleri och betalningsmedelsbedrägerier som sker på nätet. 

Antalet utpressningsbrott ökade med 50 procent i området som hör till polisinrättningen i Västra Nyland.  Dessa brott omfattar olika slags överbelastningsangrepp och dataintrång som riktas mot företag.  En del av ökningen hänför sig till det omfattande dataintrång som yppade sig 2020. Polisen har ännu i år fått anmälningar som gäller denna händelse.

- Vid polisinrättningen i Västra Nyland vidtar vi olika åtgärder för att svara på det ständigt växande behovet att bekämpa nätbrott. Vi har riktat vår arbetsinsats och utvecklat utredningsmetoderna inom bekämpning av it-brottslighet, våra redskap samt utbildat våra utredare vid polisinrättningen, berättar biträdande polischef Kimmo Markkula.  

Det totala antalet trafikbrott har ökat något  

Det totala antalet trafikbrott har ökat något.  En orsak till att det totala antalet har ökat är att antalet personer som blivit fast för rattfylleri i området är större än tidigare.  Cirka 60 procent av rattfylleristerna har använt alkohol och/eller andra rusmedel. Av antalet rattfyllerister hade ungefär hälften använt enbart narkotika. 

Antalet fall av grovt äventyrande av trafiksäkerheten har minskat under början av året men är alltjämt stort.

- Ökningen av antalet rattfyllerister har påverkat den arbetstid som används för övervakning. Detta återspeglas eventuellt i att antalet fall av grovt äventyrande av trafiksäkerheten har minskat, berättar överkommissarie Jussi Päivänsalo. 

Pass och identitetskort har sökts betydligt mer 

Efterfrågan på tillståndstjänster har ökat betydligt. Särskilt beträffande identitetskort har efterfrågan ökat kraftigt under våren och sommaren. Mer än 30 procent fler identitetskort har utfärdats än i januari–juni 2020. Antalet utfärdade pass har också ökat. 

- För att säkerställa en rimlig betjäningstid särskilt beträffande resedokument har vi betjänat våra kunder även under några lördagar som meddelats på förhand, berättar tillståndschef Leena Höysniemi.

I början av året var antalet anställda större än under tidigare år. I början av året förberedde vi oss på den mycket omfattande brottsutredningen som gällde Vastaamohändelsen samt på coronasituationens konsekvenser för polisverksamheten. För närvarande minskar antalet anställda, förklarar biträdande polischef Jarmo Pitkämäki. 


Alla statistik finns Statistik - Polisen (poliisi.fi).

Brott och utredning Nyheter Polisens förebyggande arbete Polisens verksamhet och utveckling Polisinrättningen i Västra Nyland Tillståndtjänst Trafik Övervakning och larmverksamhet
Polisinrättningen i Västra Nyland
brottmål
statistik
övervakning