Poliisille tehtyihin mediatiedusteluihin liittyen Poliisihallitus tiedottaa

Julkaisuajankohta 10.2.2022 12.00
Uutinen

Poliisiin kohdistuu mahdollinen uhka, jonka vuoksi poliisin varautumista on tehostettu. Poliisin varautumiseen ja valmiuteen liittyvät tiedot ovat salassa pidettäviä, joten yksityiskohtaisia tietoja toimenpiteistä ei ole mahdollista antaa.

Asiointi poliisin toimipisteillä jatkuu, sillä mahdollinen uhka kohdistuu poliisiin. Yleisesti ottaen poliisi varmistaa kaikissa tilanteissa niin oman henkilöstönsä kuin asiakkaiden turvallisuuden tilanteen edellyttämällä tavalla.

Poliisi ei tällä hetkellä anna asiasta lisätietoja.

Etusivun uutinen Poliisihallitus Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta