Polisstyrelsen ger information kring frågor som kommit från media

Utgivningsdatum 10.2.2022 12.00
Nyhet

Ett möjligt hot har riktats mot polisen och som en följd av detta har polisen stärkt sin beredskap. Information som gäller polisens beredskap är sekretessbelagda uppgifter och därför kan noggrannare detaljer kring vidtagna åtgärder inte ges.

Eftersom det möjliga hotet är riktat mot polisen, kan kundbetjäningen vid polisens verksamhetspunkter fortsätta. Allmänt taget så säkerställer polisen i alla lägen såväl den egna personalens som kundernas trygghet på ett sådant sätt som situationen kräver.

Polisen ger i nuläget ingen mer information i ärendet.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Övervakning och larmverksamhet