Poliisin lupahallinto valtakunnalliseen tarkasteluun

3.9.2021 14.20
Uutinen

Poliisihallitus tekee valtakunnallisen selvityksen lupahallinnon nykytilasta ja sen tulevaisuuden näkymistä.

- Tavoitteena on tarkastella lupahallinnon ja sen rakenteiden ja toimintaprosessien tehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta, selvitystehtävään nimetty Itä-Suomen poliisilaitoksen apulaispäällikkö Jarmo Nykänen kertoo. 

Poliisin myöntämiä keskeisiä lupia ovat passit ja henkilökortit. Lisäksi poliisi myöntää aseluvat, vartijakortit, järjestyksenvalvojakortit ja turvasuojaajakortit. Myös yleisötapahtumia koskeva päätöksenteko kuuluu poliisille. 

Poliisin lupahallinnon tehtäviin kuuluu myös luvanhaltijoiden kenttävalvonta ja rikeseuranta. 

- Toimenpiteenä lupavalvonnassa ovat poliisin myöntämiin lupiin kohdistuvat peruuttamis- tai varoituspäätökset, käytännössä esimerkiksi päihdeongelmaisen henkilön aselupien peruuttaminen tai väkivaltaisesti käyttäytyvän vartijan vartijakortin peruuttaminen, Nykänen sanoo. 

Myös ajo-oikeuteen kohdistuvat seuraamuspäätökset kuuluvat poliisin lupahallinnon tehtäviin. Seuraamuspäätöksiä ovat esim. määräaikaiset ajokiellot ja varoitukset.

Tavoitteena ennalta estää rikoksia ja häiriöitä

Nykäsen mukaan poliisin lupahallinnon tehtävänä on hallinnollisen päätöksenteon ja valvonnan keinoin ennalta estää rikoksia sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden häiriöitä. 

- Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että luvat myönnetään ainoastaan niille henkilöille, jotka täyttävät luvan saamisen edellytykset. Lisäksi luvat otetaan pois niiltä henkilöiltä, jotka eivät enää ole sopivia luvanhaltijoiksi.

Vastaavanlaiset selvitykset on tehty poliisin rikostorjunnasta ja valvonta- ja hälytystoiminnasta. Rikostorjunnan selvityksen teki silloinen Keskusrikospoliisin  apulaispäällikkö Tero Kurenmaa vuonna 2018 ja valvonta- ja hälytystoimintaa koskevan selvityksen teki Oulun poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta. 

Näiden selvitysten pohjalta on käynnistetty ja toteutettu lukuisia rikostorjuntaa ja valvonta- ja hälytystoimintaa koskevia kehittämistoimenpiteitä.

Etusivun uutinen Poliisihallitus Poliisin lupapalvelut Uutinen
Poliisihallitus
luvat
poliisilaitokset
selvitys