Polisens tillståndsförvaltning granskas på riksnivå

Utgivningsdatum 3.9.2021 14.20
Nyhet

Polisstyrelsen gör en riksomfattande utredning om tillståndsförvaltningens nuläge och dess framtidsutsikter.

– Målet är att granska effektiviteten, produktiviteten och verkningsfullheten i tillståndsförvaltningen och dess strukturer och verksamhetsprocesser, säger biträdande chefen för Östra Finlands polisinrättning Jarmo Nykänen, som utnämnts för utredningsuppdraget. 

Centrala tillstånd som polisen beviljar är pass och identitetskort. Polisen beviljar dessutom vapentillstånd, väktarkort, ordningsvaktskort och kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter. Även beslut om offentliga tillställningar hör till polisen. 

Till polisens tillståndsförvaltnings uppgifter hör också fält- och förseelseövervakning av tillståndshavare. 

– Åtgärder vid tillståndsövervakningen är beslut om återkallande eller varning som gäller tillstånd som polisen beviljat. I praktiken handlar det om t.ex. återkallande av vapentillstånd för en person med missbruksproblem eller återkallande av väktarkort på grund av en väktares våldsamma beteende. 

Även beslut om påföljder som gäller körrätt hör till polisens tillståndsförvaltning. Sådana påföljdsbeslut är bl.a. temporära körförbud och varningar.

Enligt Nykänen har polisens tillståndsförvaltning till uppgift att genom förvaltningsbeslut och övervakning förebygga brott samt störningar i den allmänna ordningen och säkerheten. 

– I praktiken innebär detta att tillstånd endast beviljas personer som uppfyller villkoren för tillståndet. Dessutom fråntas tillstånden personer som inte längre är lämpliga som tillståndshavare.

Motsvarande utredningar har gjorts om polisens brottsbekämpning och övervaknings- och alarmfunktioner. Utredningen om brottsbekämpning gjordes 2018 av biträdande chefen för CKP Tero Kurenmaa, och utredningen om övervaknings- och alarmfunktionerna gjordes av biträdande polischefen Arto Karnaranta vid polisinrättningen i Uleåborg. 

Utifrån dessa utredningar har det inletts och genomförts ett flertal utvecklingsåtgärder som gäller brottsbekämpning samt övervaknings- och larmverksamhet.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Tillståndtjänst