Poliisin mediatiedotteiden jakelu muuttuu
Ändringar i distribution av polisens mediemeddelanden

Utgivningsdatum 25.11.2020 3.33 | Publicerad på svenska 28.11.2020 kl. 19.25 | Ändrad 3.12.2020 kl. 10.47
Nyhet

Polisen håller på att omarbeta sin webbplats. Samtidigt ändras distributionen av polisens mediemeddelanden.

I fortsättningen kommer vi att använda statens gemensamma publiceringsplattform. Vår nya medietjänst liknar till exempel statsrådets medietjänst.

Framöver går det att prenumerera på mediemeddelandena endast via medietjänsten. För att lägga in en prenumeration enligt egna intressen ska du registrera dig och logga in i tjänsten.  

Prenumerationsgrunderna är de publicerande polisenheterna och -inrättningarna samt ett tiotal ämnesområden. Vi kan justera prenumerationsgrunderna efter mediernas önskemål efter ibruktagandet.

Vi vill ge medierna ännu bättre service även genom att tillhandahålla fotografier och annat material. Därför hoppas vi att du vill börja använda den nya medietjänsten.  Den tilläggsinformation som är avsedd för medierepresentanterna delas inte offentligt.

Polisens tidigare meddelanden syns inte nödvändigtvis genast på den nya webbplatsen men importeras dit så fort som möjligt efter lanseringen. Vid behov kan du be om dem via registratorskontoret på den polisenhet som publicerat meddelandet.

Registrering i polisens medietjänst

För att registrera dig ska du ange följande uppgifter:
•    E-post
•    Lösenord (anges av användaren)
•    Förnamn
•    Efternamn
•    Telefon  
•    Land
•    Media (arbetsgivare eller uppdragsgivare)
•    Befattning (t.ex. redaktör, fotograf, annan)
•    Frilansredaktörer ska eventuellt ange ytterligare uppgifter
•    Om e-postadressen är redaktionens gemensamma e-postadress kan du ange till exempel redaktionschefen eller en annan ansvarig person som kontaktperson ifall det uppstår problem med registreringen.

Polisen ger endast representanter för medierna tillgång till medietjänsten. Bloggar, nyhetssatirsajter, insändare, debattartiklar eller tillfälliga publikationer räknas inte till medierna. 
Vi lanserar också en allmän prenumerationstjänst där alla kan prenumerera på offentliga meddelanden. 

Under en vecka efter nylanseringen kommer du att få de viktigaste meddelandena som vanlig e-post så att du hinner övergå till den nya tjänsten. Naturligtvis finns våra meddelanden även på webbplatsen polis.fi.

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet