Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä on laskenut, mutta tutkinta-ajat pidentyneet

Julkaisuajankohta 27.7.2021 10.12
Uutinen

Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa on poliisin tietoon tullut valtakunnallisesti noin 227 000 rikoslakirikosta. Tämä on nelisen prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Vaikka rikoslakirikosten kokonaismäärä on alhaisempi verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen, on nousua seksuaalirikosten, kiristysrikosten sekä liikennerikosten osalta.
Samaan aikaan kuitenkin tutkinta-ajat ovat pidentyneet keskimäärin 17 vuorokaudella. 

- Pitkittyneisiin tutkinta-aikoihin vaikuttavat useat syyt. Muun muassa vaativien ja törkeiden rikosten määrän kasvu on ollut jatkuvaa ja ne edellyttävät vaativia tutkintatoimia. Lisäksi kyberrikollisuuden määrä on kasvanut. Digitaalista todistusaineistoa on nykyisin mukana lähes kaikessa rikostutkinnassa, jolloin tekninen tutkinta vie aikaa, poliisijohtaja Sanna Heikinheimo Poliisihallituksesta sanoo. 

Matkustusrajoitukset ovat osaltaan vaikuttaneet myös siihen, että ulkomaalaisia on ollut vähemmän rikosasioiden asianomistajina tai epäiltyinä verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.  

- Rajoitusten poistumisen osalta nähtäväksi jää, tuleeko ihmisten liikkeelle lähtö tapahtumaan isona ryöppynä ja näkymään nopeanakin tehtävien määrän ja rikosten määrän kasvuna, poliisijohtaja Heikinheimo sanoo.

Huumausainerikokset laskussa, huumeiden käytön odotetaan kuitenkin lisääntyvän 

Poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrä on laskenut vuoden takaiseen verrattuna. Laskua on noin 27 prosenttia. 

Poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrät saattavat vuosittain vaihdella merkittävästi, mikäli poliisin tietoon tulee rikoskokonaisuuksia, joissa rikoksia ja rikoksesta epäiltyjä on useita. Tällaisia rikoskokonaisuuksia ovat mm. verkossa tapahtuvan huumausainekaupan paljastamiseen liittyvät tapaukset.

- Huolimatta poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrän laskusta poliisin ja Tullin paljastamat huumausainerikokset indikoivat huumeiden käytön lisääntymistä, poliisijohtaja Heikinheimo sanoo.

Tätä johtopäätöstä tukevat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) huumeiden käyttöön liittyvät säännölliset kyselytutkimukset ja suurimmissa kaupungeissa tekemät jätevesitutkimukset. 

Huumausaineiden käytön lisääntymisestä kertoo osaltaan myös se, että rattijuopumuksista yhä suurempi osa johtuu huumaavista aineista. Kun vielä kaksi vuotta sitten rattijuopumuksista yli 50 prosenttia johtui alkoholista, pelkästään alkoholin osuus on nykyään alle puolet.  

Kotihälytystehtävät työllistävät edelleen runsaasti 

Kotihälytystehtävissä on noin neljän prosentin nousu verrattuna viime vuoden tammi-kesäkuuhun. 

Merkittävin tekijä Sanna Heikinheimon mukaan on korona ja siitä johtuvat ravintola- ja muut rajoitukset. 

- Korona-ajan henkinen pahoinvointi ja turvattomuus näkyvät poliisitehtävillä, mikä heijastuu väkivaltaisena käytöksenä ja poikkeuksellisena häiriökäyttäytymisenä. Kotihälytystehtävien määrää seurataan tiiviisti ja tehtävillä kiinnitetään erityishuomio lasten tilanteeseen perheissä. Edelleen jatkuvasta pandemiatilanteesta ja paikallisista rajoituksista johtuen kotihälytysten määrien odotetaan säilyvän korkealla.  

Seksuaalirikokset ja kiristysrikokset lisääntyneet 

Tammi - kesäkuussa 2021 poliisin tietoon tuli hieman vajaa 2 500 seksuaalirikosta. Kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on noin 27 prosenttia. Lukuun sisältyvät muun muassa seksuaalinen ahdistelu, raiskaus sekä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. 

Pidemmällä aikavälillä muun muassa poliisin tietoon tulleiden raiskausrikosten määrä on jatkanut tasaista kasvuaan. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön määrät ovat vaihdelleet, mutta vuonna 2020 niitä kirjattiin selvästi tavanomaista enemmän ja kuluvan vuoden osalta määrä ylittää 2020 alkuvuoden tason. 

Viime vuoden maaliskuussa alkanut lockdown saattaa näkyä viime vuoden osalta alentuneina lukuina ja toisaalta tänä keväänä vaikeasta koronatilanteesta huolimatta ihmiset kuitenkin liikkuivat ja toimivat aktiivisemmin, mikä on voinut nostaa tämän vuoden lukuja. 

Myös kiristysrikosten määrä jatkaa kasvuaan ja niitä on tullut poliisin tietoon noin 700 kappaletta enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.  Kiristysrikosten määrän kasvua selittää psykoterapiakeskus Vastaamon asiakkaisiin kohdistuneet kiristykset.

Viimeisen vuoden aikana myös yrityksiin ja julkisen sektorin organisaatioihin on maailmanlaajuisesti kohdistunut kiristyshaittaohjelmakampanjoita sekä palvelunestohyökkäyksiä, joiden avulla kohdeorganisaatiolta on kiristetty rahaa ja mahdollisesti uhattu myös tietomurrossa saatujen tietojen vuotamisella. 

Liikennerikosten kokonaismäärät reippaassa kasvussa - erityisesti nuorten liikennekäyttäytymien huolettaa

Liikennerikokset ovat lisääntyneet kuluvana vuonna. Vaikka korona on hiljentänyt liikenteen määrää teillä, liikennerikosten kokonaismäärä kasvoi noin kahdeksan prosenttia. 

Erityisesti liikenneturvallisuuden vaarantamiset ovat lisääntyneet merkittävästi, eroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on jopa noin 25 prosenttia. Lisäksi liikennepoliisisektoria on työllistänyt mm. nopeusvalvonta, cruising-ja mopomiittien valvonta ja kevään myötä alkanut mopo- ja moottoripyöräliikenne.

- Poliisi on pystynyt lisäämään jonkin verran liikennevalvontaan ja erityisesti raskaan liikenteen valvontaan kohdennettua työaikaa. Liikennerikollisuus on piilorikollisuutta, mitä enemmän valvotaan, sen enemmän rikoksia tilastoituu. Liikenneturvallisuuden kannalta on hyvä, että olemme pystyneet paljastamaan vakavia liikennerikoksia entistä enemmän, Heikinheimo sanoo.  

Lupapalveluiden kysyntä lähtenyt kasvuun - tilanne hiljalleen normalisoitumassa 

Lupapalveluiden kysyntä on lisääntynyt. Erityisesti henkilökorttien osalta kysyntä on ollut voimakkaassa kasvussa. Henkilökortteja on myönnetty huomattavasti enemmän kuin tammi-kesäkuussa 2020, valtakunnallisesti kasvua on noin 32 prosenttia. 

Myös passien haussa on aktivoiduttu ja kesäkuukausille odotetaan ruuhkia poliisiasemille. Kesän myötä odotetaan yleisötilaisuuksien alkamista. 

Etusivun uutinen Poliisihallitus Poliisin toiminta ja kehittäminen Uutinen