Poliisin uusi nuorten ryöstörikollisuutta koskeva selvitys on julkaistu

Julkaisuajankohta 8.2.2024 10.13
Uutinen

Tuoreen poliisissa tehdyn selvityksen mukaan nuorten ryöstörikosepäilyjen määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosina, erityisen paljon vuoden 2021 jälkeen. Merkittävintä kasvu on ollut alaikäisten kohdalla ja etenkin alle 15-vuotiaiden ikäryhmässä.

Rikosnimikkeittäin tarkasteltuna kasvu on ollut lukumäärällisesti merkittävintä perusmuotoisia ryöstöjä koskevissa epäilyissä, ja prosentuaalisesti eniten ovat lisääntyneet ryöstön yritykset. Raportin mukaan ryöstörikosepäilyjen määrä on kasvanut sekä suomalaistaustaisilla että ulkomaalaistaustaisilla nuorilla. Kasvua on ollut viime vuosina usean eri poliisilaitoksen alueella.

Tarkastelu perustuu poliisin tietoon tullutta rikollisuutta koskeviin tilastoihin sekä rikosilmoitustietoihin. Raportissa on tarkasteltu nuorten ryöstörikollisuuden kehitystä eri ikä- ja väestöryhmissä sekä kuvattu ryöstörikoksiin liittyviä teonpiirteitä.

Teonpiirteiden yksityiskohtaisemman tarkastelun perusteella ryöstörikoksia tehdään entistä useammin kaduilla, linja-autopysäkeillä ja asuinalueiden läheisillä metsäalueilla, kun taas kauppoihin kohdistuneet ryöstöt ovat vähentyneet selvästi. Teoissa käytetään usein väkivaltaa, joka on useimmissa tapauksissa lyömistä ja potkimista. Monet ryöstörikoksista liittyvät päihteisiin, ja epäillyllä on myös usein mukanaan teräase. 

Ryöstörikokset kohdistuvat usein toisiin nuoriin

Alle 21-vuotiaan nuoren tekemän ryöstörikoksen uhri on useimmiten toinen nuori. Sekä ryöstörikosten uhrit että epäillyt ovat entistä nuorempia.

– Alle 21-vuotiaita nuoria koskevien rikosepäilyjen tarkastelu antaa viitteitä siitä, että nuoret ryöstävät esimerkiksi tuttaviaan ja saman koulun oppilaita useammin kuin ennen. Silti suurimmassa osassa nuorten ryöstörikoksia uhri ei tunne tai tunnista tekijää, kertoo tutkija Laura Heiskanen Keskusrikospoliisista.

Nyt julkaistu raportti pyrkii lisäämään tietoa nuorten ryöstörikollisuudesta ja siihen liittyvistä teonpiirteistä. Raportissa on pyritty tarkastelemaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti sitä, millaisia muutoksia nuorten ryöstörikollisuudessa on havaittavissa ja liittyykö tekoihin kokonaan uusia piirteitä.

– Nuorten ryöstörikollisuudessa on havaittu uusia erityispiirteitä, kuten nöyryytysväkivaltaa, tekojen kuvaamista ja merkkivaatteiden sekä niiden kopioversioiden ryöstämistä. Lisäksi viime vuosina on ilmennyt myös sähkötupakkaan liittyviä tapauksia, joihin liittyy usein ennalta sovittu kaupantekotilanne, Heiskanen kertoo.

Voit lukea raportin oheisesta linkistä: Poliisin tietoon tullut ryöstörikollisuus vuosina 2015 - 2023

Keskusrikospoliisi Rikokset ja tutkinta Uutinen