Polisen har publicerat en ny rapport om rån unga gör sig skyldiga till

Utgivningsdatum 8.2.2024 10.13
Nyhet

Polisens färska rapport visar att antalet rån unga misstänks ha begått ökat betydligt under de senaste åren, särskilt tydlig är ökningen efter 2021. Den tydligaste ökningen finns i gruppen minderåriga och särskilt gruppen under 15-åringar.

Då saken granskas utgående från rubriceringen har misstänkta rån av den normala graden ökat mest till antalet, medan försök till rån ökat mest procentuellt. Enligt rapporten har antalet misstänkta försök till rån ökat bland såväl unga med finländsk bakgrund som unga med utländsk bakgrund. De senaste åren har antalet ökat på flera polisinrättningars områden.

Granskningen baserar sig på statisk över brott polisen fått kännedom om och på information som finns i brottsanmälningarna. I rapporten granskas hur ungdomsbrottsligheten beträffande rån utvecklats i olika ålders- och befolkningsgrupper. Dessutom beskrivs olika drag som har samband med hur rånen begås. 

Utgående från den mer ingående granskningen av de drag som hänför sig till hur rånen begås, sker de allt allt oftare på gator, busshållplatser och i mindre skogar i närheten av bostadsområden, medan antalet rån mot butiker minskat tydligt. Ofta används våld, som i de flesta fallen är slag och sparkar. Många rån har samband med rusmedel och de misstänkta har ofta med sig eggvapen.

Rånen riktas ofta mot andra unga

Ofta är offret för rån som begås av under 21-åringar, en annan ungdom.  Både offren och de misstänkta blir allt yngre. 

– Granskningen av brott under 21-åringar misstänks ha gjort sig skyldiga till, tyder på att unga oftare än förr rånar exempelvis bekanta eller skolkamrater. I de rån unga begår är det ändå ofta så att offret inte känner eller känner igen gärningsmannen, berättar forskaren Laura Heiskanen vid Centralkriminalpolisen.

Avsikten med den rapport som nu publiceras är att öka kunskapen om rån unga gör sig skyldiga till och de drag som har samband med brotten.  I rapporten har vi så detaljerat som möjligt försökt granska hur rån som begås av unga har ändrats och om de finns några helt nya drag. 

– Beträffande rån unga gör sig skyldiga till har flera nya särskilda drag konstaterats, bland annat förödmjukelse, att händelsen filmas och rån av märkeskläder och kopior av märkeskläder. Under de senaste åren har det också förekommit fall som har samband med e-cigaretter och ofta har affären avtalets i förväg, berättar Heiskanen.
 

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter