Poliisiylijohtaja allekirjoitti päätöksen Vitja-hankkeen päättämisestä

Julkaisuajankohta 13.11.2023 11.12
Uutinen

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen on päättänyt Vitja-teknologiaselvityksen perusteella, että Vitja-hanke sellaisenaan päättyy. Päätös on Vitjan teknologiaselvityksen laatineen työryhmän esityksen mukainen, jossa siirrytään yhden suuren järjestelmän kehittämisestä kohti modulaarista kokonaisuutta.

Valitut vaihtoehdot tukevat konkreettisesti poliisitoimintaa ja ovat suhteellisen helposti käyttöönotettavissa. Tavoitteena ovat muun muassa nopeasti selvitettävien rikosasioiden käsittelyn nopeuttaminen.  

Tuleva järjestelmäkokonaisuus suunnitellaan mikropalveluarkkitehtuurin mahdollistamien palveluiden pohjalle. Mikropalveluarkkitehtuuri on tavoitetila, jota kohti voidaan edetä sovellus ja järjestelmä kerrallaan. 

Tulevaisuudessa toimintoja otetaan käyttöön pala kerrallaan vaiheittaisesti, jolloin investointeja päästään hyödyntämään nopeammin. Muutosjohtamisen onnistuminen varmistetaan osana tutkintajärjestelmien uudistusta koskevaa TUJU-ohjelmaa. 

– Vitjaan jo tehtyjä investointeja, kuten moottoria ja muita valmiita tai lähes valmiita osioita hyödynnetään teknologiaselvityksen sekä vuoden 2024 aikana tarkentuvan suunnitelman mukaisesti. Käytettävä tekniikka painottuu Javaan, mikä takaa paremman jatkuvuuden, koska osaajia on kotimaassa paljon, poliisitarkastaja Pekka Sallinen Poliisihallituksesta taustoittaa.

Suunnittelulle varataan poliisin TUJU-ohjelmaan henkilöstö ja taloudelliset resurssit. Poliisin tiedustelujärjestelmä Potia parannetaan käyttäjäpalautteen perusteella vuoden 2024 aikana.

– Poliisin toiminnalle on keskeistä toteuttaa priorisoidut toiminnot. Kehittäminen vaatii resursseja. Poliisi ja muut turvallisuusviranomaiset tarvitsevat tietojärjestelmiä, jotka tukevat työtä ja vastaavat rikostorjunnan tarpeisiin. Vitja tuotti meille erinomaiset tietomallit ja määrittelyt, mutta muutamme toimintatapaa nopeisiin pienempiin käyttöönottoihin, poliisiylitarkastaja Hannu Kautto kertoo. 

– Poliisin tiedustelujärjestelmän parannukset valmistuvat 2024. Polon ja Patjan kehittäminen on meillä jo käynnissä ja syksyn aikana uusiin toiminnallisuuksiin on koulutettu valtaosa rikostutkinnan henkilöstöä.   Jatkamme siis 2024 suunnittelua ja tuomme tulevien vuosien aikana pala kerrallaan ratkaisuja poliisin työn tueksi, Sallinen kertoo.

Vitja-hankkeesta on vuosien myötä valmistunut poliisin tuntomerkkirekisteri VITJA-RETU vuonna 2014, poliisin tiedustelujärjestelmä Poti vuonna 2018 sekä sähköisen rikosilmoituksen kokonaisuudistus vuonna 2021. Lisäksi poliisissa on kehitetty muita järjestelmiä ja toiminnallisuuksia rikostorjunnan tukemiseen sekä  rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaan. Kansalaisten sähköisen asioinnin palveluita on myös laajennettu.

Tuleva yhteistyö puolustusvoimien sekä oikeusministeriön hallinnonalan suuntaan suunnitellaan ja sovitaan erikseen kyseisten viranomaisten kanssa. 

Poliisihallitus Poliisin toiminta ja kehittäminen Rikokset ja tutkinta Uutinen