Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen: Poliisi on varautunut Naton uusiin tehtäviin

Julkaisuajankohta 23.5.2023 16.06
Uutinen
Valan antanut poliisi pitää puhetta puhujakopin vieressä juuri valmistuneille poliiseille.
Valan antanut Heidi Foxell palkittiin poliisiylijohtajan huomionosoituksella.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on muuttanut turvallisuusympäristömme perusteellisesti ja pysyvästi. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan sisäinen turvallisuus ja hyvä turvallisuuden tunne luovat edellytykset ja kyvyn ulkoisen turvallisuuden kriiseistä selviämiselle.

- Nato-jäsenyyden myötä poliisille tulee hoidettavakseen sekä Naton suorituskykyyn että Naton toiminnan tukemiseen liittyviä tehtäviä. Olemme tunnistaneet neljä keskeistä osa-aluetta, joita ovat hybriditoimet, terrorismi, isäntämaatuki ja resilienssityö, hän totesi poliisivalan antajille Tampereella pitämässään puheessa.

- Poliisi on systemaattisesti valmistautunut jäsenyyden tuomiin muutoksiin ja on valmis myös nämä tehtävät hoitamaan.

Samalla hän muistutti, että Suomessa hybriditoimiin ensivasteen antaa poliisi, joka vastaa myös niiden esitutkinnasta, oli kyse sitten terrori-iskuista, onnettomuuksiksi naamioiduista sabotaaseista tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden horjuttamisyrityksistä. 

Poliisihallituksen selvitys arvioi kyvykkyyttä vastata toimintaympäristön muutoksiin

Poliisin tehtäviin vaikuttavat muutosvoimat näyttäytyvät monessa eri suunnassa. Poliisihallitus julkistaa piakkoin niin kutsutun pääoma-analyysin, jossa arvioidaan poliisin kyvykkyyttä vastata toimintaympäristön muutoksiin. 

Kyse on laajasta kokonaisuudesta, jossa on huomioitu inhimillinen, taloudellinen, rakenteellinen ja fyysinen pääoma kuin myös suhdepääoma.

Kolehmaisen mukaan poliisi tekee kaiken mahdollisen, jotta toimintaympäristön muutosten ja kyvykkyyksien välinen kuilu ei kasvaisi liian suureksi. Mikäli tämänhetkinen toimintakenttä vielä laajenee, on pohdittava millaisella ja kuinka suurella henkilöstömäärällä ja muilla resursseilla palvelut kyetään kansalaisille tuottamaan.

- Edellinen hallitus vahvisti poliisin rahoituspohjaa ja tekninen kehyspäätös mahdollistaa suunnittelun pidemmälle aikajänteelle. 

- Olemme saaneet olla laaja-alaisesti kuultavana myös uuden hallituksen neuvotteluissa, joissa olemme parhaamme mukaan pyrkineet tuomaan esiin näkemyksiämme siitä, miten poliisin toimintakyky voidaan turvata, hän totesi.

- Yhteiskunnan kannalta olisi tärkeää, että poliisia kohtaan tunnettua luottamusta ja poliisin kykyä turvata kaikkia pystyttäisiin vahvistamaan: kaikissa tilanteissa, valtakunnallisesti ja tasapuolisesti, myös poikkeusoloissa, hän sanoi. 

Heidi Foxell palkittiin poliisiylijohtajan huomionosoituksella

Noin 120 poliisia antoi eettisen valan Poliisiammattikorkeakoululla 23. toukokuuta. Pääosa heistä on valmistunut vuonna 2022.

Valan antanut Heidi Foxell palkittiin poliisiylijohtajan huomionosoituksella. Foxell on osoittanut inhimillisesti mitattuna äärimmäisistä vastoinkäymisistä huolimatta sitkeyttä ja esimerkillistä periksiantamattomuutta toteuttaessaan yli kymmenen vuotta sitten kesken jääneen unelmansa valmistua poliisiksi. Haaveet toteutuvat, kun on riittävästi tahtoa, palkinnon perusteluissa todetaan.

Eettisen valan tarkoituksena on saada poliisit entistä selvemmin tiedostamaan ja sisäistämään ne arvot ja hyvät toimintatavat, joita poliisilta Suomessa odotetaan. 

Vala ei ole juridisesti sitova, mutta sen antamisella halutaan korostaa poliisina toimimisen vastuullisuutta. Eettisen valan antavat poliisit lupaavat muun muassa kunnioittaa jokaisen ihmisarvoa ja oikeuksia sekä käyttäytyä rehdisti ja auttavaisesti. Poliisin eettinen vala järjestettiin ensimmäisen kerran tammikuussa 2001. 
 

Etusivun uutinen Poliisihallitus Poliisikoulutus Uutinen