Poliisiylijohtaja varmisti sisäministerin turvallisuutta lainaamalla poliisin heijastinliiviä – eduskunnan oikeusasiamies katsoi säännöksiä rikotun

Julkaisuajankohta 23.4.2021 14.00
Uutinen

Eduskunnan oikeusasiamies antoi 21.4.2021 ratkaisunsa viime vuoden keväisestä tapauksesta, jossa poliisiylijohtaja oli pyrkinyt varmistamaan sisäministerin turvallisuutta kehottamalla tätä valtatiellä heijastinliivin käyttöön. Kyseessä oli tilanne, jossa ministeri oli tutustumassa ns. Uudenmaan sulku -operaatioon sivusta tilannetta seuraten, eikä saatavilla ollut muita kuin poliisin tunnuskuvalla varustettuja heijastinliivejä. Tässä olosuhteessa ministerille annettiin käyttöön poliisin heijastinliivi.  

Oikeusasiamies totesi päätöksessään, ettei poliisiylijohtajalla ollut toimivaltaa antaa sisäministerille lupaa poliisin heijastinliivin käyttöön, vaikka asiaa koskeva poliisin virkapukuasetuksen sääntely on jossain määrin tulkinnanvaraista ja epäjohdonmukaistakin. Oikeusasiamies on ratkaisussaan myös todennut, että poliisin virkapukuasetusta olisi täsmennettävä.

- Poliisin toiminta perustuu kaikissa tilanteissa ehdottomasti lainmukaisuuteen. On hyvä, että eduskunnan oikeusasiamies on tutkinut tapauksen ja esittänyt sitä koskevat huomionsa. Hän on katsonut, että olen toiminut asiassa virheellisesti. Vastuullani oli huolehtia sisäministerin turvallisuudesta ja tässä tarkoituksessa pyysin henkilökuntaamme antamaan heijastinliivin sisäministerin käyttöön. Ratkaisusta otetaan opiksi. Jatkossa ministerin turvallisuudesta täytyy huolehtia toisin ja varmistamme, että autoissamme on myös tunnuksettomia heijastinliivejä.

On hyvä, että eduskunnan oikeusasiamies selvensi ratkaisullaan myös epäselvää oikeustilaa ja esitti, että sisäministeriö ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin poliisin virkapukuasetuksen sääntelyn tarkistamiseksi. Jo laillisuusperiaate edellyttää säädöstekstin täsmällisyyttä, jotta vastaavissa tilanteissa voidaan jatkossa toimia ennakollisesti oikein, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen toteaa. 
 

Poliisihallitus Poliisin toiminta ja kehittäminen Uutinen