Polisöverdirektören tryggade inrikesministerns säkerhet genom att låna polisens reflexväst - riksdagens justitieombudsman ansåg att bestämmelserna brutits

Utgivningsdatum 23.4.2021 14.00
Nyhet

Riksdagens justitieombudsman gav 21.4.2021 sitt beslut om händelsen från våren 2020 där polisöverdirektören hade strävat till att trygga inrikesministerns säkerhet genom att beordra denne att använda reflexväst på riksvägen. Det är fråga om situationen där ministern var och bekanta sej med den sk. stängningen av Nyland operationen som åskådare och andra reflexvästar än de med polisens symbol inte var tillgängliga. Under denna omständighet gavs ministern polisens reflexväst till användning.

Ombudsmannen konstaterade i sitt beslut att polisöverdirektören inte hade befogenhet att ge inrikesministern lov att använda polisens reflexväst trots att regleringen i förordningen om polisens uniform är delvis mångtydig och inkonsekvent. Ombudsmannen har i sitt beslut också konstaterat, att förordningen om polisens uniform borde preciseras.
- Polisens verksamhet grundar sej i alla situationer på lagenlighet. Det är bra, att riksdagens justitieombudsman har undersökt händelsen och framställt sina observationer. Han har ansett att jag har handlat felaktigt i saken. Det ligger i mitt ansvar att trygga inrikesministerns säkerhet och i denna avsikt bad jag vår personal att ge en reflexväst till inrikesministerns användning. Beslutet tas i beaktande. I fortsättningen måste ministerns säkerhet tryggas på annat vis och vi säkerställer, att det också finns reflexvästar utan symboler i våra bilar.
Det är bra att riksdagens justitieombudsmanmed sitt beslut  klargjorde det oklara rättsläget och framförde, att inrikesministeriet omedelbart påbörjar åtgärder för att granska regleringen av förordningen om polisens uniform. Redan laglighetsprincipen förutsätter exakthet av förordningstexten så att man i motsvarande situationer kan preliminärt handla rätt, konstaterar polisöverdirektör Seppo Kolehmainen.
 

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen