Poliisiylijohtajan blogi: Suomeen tarvitaan 8200 poliisia

Julkaisuajankohta 26.5.2021 11.37
Uutinen

Suomalainen poliisi tekee eurooppalaisittain erinomaista tulosta, väkilukuun suhteutettuna pienimmällä resurssilla. - Poliisi selviää juuri ja juuri, mutta venymisestä ei voi tulla pysyvä tila. Tulevaisuuden tuloskyky edellyttää lisäpanostuksia. Vuonna 2030 Suomeen tarvitaan 8200 poliisia.

Näin toteaa poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen tänään poliisin verkkosivulla julkaistussa blogissa.

Sisäisen turvallisuuden selonteko kuvaa megatrendejä, jotka vaikuttavat meidän kaikkien elämään. Perinteiset uhat eivät ole kadonneet ja samalla uudet ilmiöt haastavat. Kolehmainen korostaa, että turvallisuus on valtion ydintehtävä. 

- Me kannamme aidosti huolta siitä, että poliisin maailmanennätysluokkaa oleva luottamus ei vaarannu sen takia, että poliisi ei suoriutuisi tehtävistään. 

Kolehmaisen mukaan yhteiskunnan pitää varmistaa, että poliisin resurssit, välineet ja lainsäädäntö olisivat mahdollisimman hyvin tasapainossa toimintaympäristön, sekä poliisille asetettujen tavoitteiden ja odotusten yhtälössä. 

- Kokonaisuutena poliisin on oltava tuloshakuinen, laadukas ja yhtenäinen toimija, joka kykenee turvaamaan kaikkia, kaikkina aikoina.

Poliisiylijohtajan blogi

Etusivun uutinen Poliisihallitus Poliisin toiminta ja kehittäminen Uutinen