Polisöverdirektörens blogg: Finland behöver 8200 poliser

26.5.2021 11.37
Nyhet

Finska polisen uppnår gott resultat på europeisk nivå med minsta resurser i proportion till folkmängden. - Polisen klarar sej med nöd och näppe, men tänjning kan inte bli ett ständigt tillstånd. Framtidens resultatförmåga kräver tilläggssatsning. År 2030 behövs 8200 poliser i Finland.

Så här konstaterar polisöverdirektör Seppo Kolehmainen i sin blogg som publicerats idag på polisens nätsida.

Redogörelsen för den inre säkerheten beskriver megatrender som påverkar oss alla. Traditionella hot har inte försvunnit och samtidigt är nya fenomen utmanande.

- Vi är verkligen oroliga för att polisförtroendet i världsklass inte kommer att äventyras av att polisen inte fullgör sina uppgifter.

Enligt Kolehmainen  måste samhället se till att polisens resurser, verktyg och lagstiftning är så balanserade som möjligt i förhållandet till verksamhetsmiljön och de mål och förväntningar som ställts för polisen.

- Som helhet måste polisen vara en resultatorienterad, högkvalitativ och enhetlig aktör som kan trygga alla, i alla tider.

Linken till polisöverdirektör Seppo Kolehmainens blogg

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet
Polisstyrelsen
bloggar
hot
inre säkerhet
polisförvaltning
polisöverdirektörer
resurser