Rahankeräysten järjestäminen Ukrainan tilanteesta kärsivien auttamiseksi

Julkaisuajankohta 4.3.2022 12.51
Uutinen

Avun tarve Ukrainassa on valtava ja kasvaa. Suomessa vahva solidaarisuus Ukrainaa ja sen hätää kärsiviä asukkaita kohtaan ilmenee muun muassa korostuneena tarpeena auttaa. Auttamisen tapoja on monia ja yksi keino konkreettiseen auttamiseen on rahan lahjoittaminen humanitaariseen avustustyöhön.

–  Kriisitilanteissa laillisten keräysten ohella ilmaantuu poikkeuksetta myös epärehellistä toimintaa. On erittäin valitettavaa, että siinä missä suurin osa ihmisistä haluaa aidosti auttaa, on mukana kuitenkin lähes aina myös toimijoita, jotka tavoittelevat itselleen taloudellista hyötyä, ryhmäpäällikkö Pauliina Päivinen Poliisihallituksen Arpajaishallinnosta sanoo.

Lahjoittajana varmistat parhaiten rahallisen tuen perille menemisen lahjoittamalla ensisijaisesti vain rahankeräysluvan saaneiden tahojen kautta. Nopein tapa rahalliseen tukemiseen on antaa rahaa sellaiselle toimijalle, jolla rahankeräyslupa jo on. Tunnistat laillisen keräyksen siitä, että kerääjä ilmoittaa rahan pyytämisen yhteydessä joko rahankeräysluvan tai pienkeräyksen numeron. Lisäksi rahankeräysluvan saaneet tahot on listattu poliisin internetsivuilla www.poliisi.fi/rahankeraykset. Listausta päivitetään kuukausittain.

Poliisihallitus priorisoi poikkeuksellisesti tällä hetkellä sellaisia rahankeräyslupahakemuksia, joissa kerättävien varojen käyttötarkoituksena on konfliktitilanteesta kärsivien auttaminen. Keräysten luotettavuuden takaamiseksi ja avun perille menon varmistamiseksi luvan hakijan taustat tarkastetaan edelleen. Lisäksi hakemusten käsittelyn yhteydessä arvioidaan, ovatko keräykset toteuttamiskelpoisia, eli kykenevätkö luvan saaneet tahot käytännössä toimittamaan avun perille.

–  Suomi haluaa auttaa Ukrainaa ja ukrainalaisia. Haluamme omalta osaltamme varmistaa, että ne tahot, jotka apua kykenevät Ukrainaan toimittamaan, voivat mahdollisimman nopeasti niin tehdä. Samalla turvaamme lahjoittajien luottamusta rahaa kerääviin toimijoihin tarkistamalla lupaa hakevien taustat. Hetkellisesti priorisointi voi viivästyttää muiden rahankeräyslupaa hakevien toimijoiden käsittelyaikoja. Toivomme näissä olosuhteissa ymmärrystä asiassa, Päivinen toteaa.

Etusivun uutinen Poliisihallitus Rahapelien valvonta Uutinen