Anordnande av insamlingar för att hjälpa personer som drabbats av situationen i Ukraina

Utgivningsdatum 4.3.2022 12.51
Nyhet

Hjälpbehovet i Ukraina är enormt och fortsätter att växa. I Finland tar sig en stark solidaritet med Ukraina och dess nödlidande invånare uttryck bland annat i en stark vilja att hjälpa. Det finns många sätt att hjälpa, och ett sätt att ge konkret hjälp är att donera pengar till humanitärt biståndsarbete.

–  I krissituationer dyker det utan undantag upp vid sidan av lagliga insamlingar även oärlig verksamhet. Det är mycket beklagligt att det, även om de flesta verkligen vill hjälpa till, nästan alltid finns aktörer som söker ekonomiska fördelar för sig själva, säger gruppchef Pauliina Päivinen på Lotteriförvaltningen vid Polisstyrelsen.

Som givare kan du bäst försäkra dig om att det ekonomiska stödet hittar fram genom att i första hand donera endast via aktörer som har fått ett tillstånd för penninginsamling. Det snabbaste sättet att ge ekonomiskt stöd är att ge pengar till en aktör som redan har ett tillstånd för penninginsamling. Du känner igen en laglig insamling på det att den som svarar för insamlingen i samband med begäran om pengar uppger ett nummer för ett tillstånd antingen för penninginsamling eller småinsamling. Dessutom finns det på polisens webbplats en lista över parter som erhållit tillstånd för penninginsamling www.poliisi.fi/rahankeraykset. Listan uppdateras varje månad.

För närvarande prioriterar Polisstyrelsen undantagsvis ansökningar om tillstånd för penninginsamlingar, vars syfte är att med de insamlade medlen hjälpa dem som drabbats av konfliktsituationen. För att säkerställa insamlingarnas tillförlitlighet och för att garantera att stödet kommer fram kontrolleras tillståndssökandens bakgrund även i fortsättningen. Vid handläggningen av ansökningarna bedöms dessutom om insamlingarna är genomförbara, dvs.om parterna som fått tillståndet i praktiken kan föra biståndet ända fram.

–  Finland vill hjälpa Ukraina och ukrainarna. Vi vill för egen del säkerställa att de som kan leverera bistånd till Ukraina kan göra det så fort som möjligt. Samtidigt skyddar vi givarnas förtroende för aktörerna som samlar in pengar genom att kontrollera bakgrunden till dem som ansöker om tillstånd. Prioriteringen kan tillfälligt fördröja behandlingstiderna för andra aktörer som ansöker om tillstånd för penninginsamling. Under dessa omständigheter hoppas vi att alla kan visa förståelse i saken, konstaterar Päivinen.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Tillsyn över penningspel