Rahapelejä markkinoitu Suomeen laajasti tekstiviestein

Julkaisuajankohta 20.4.2023 8.00
Uutinen

Poliisihallituksen omien havaintojen ja kuluttajilta saatujen ilmoitusten mukaan ulkomailta käsin toimiva yhtiö markkinoi aggressiivisesti rahapelejä Manner-Suomeen. Markkinointi on monikanavaista, tapahtuu suomen kielellä ja hyödyntää sosiaalisessa mediassa tunnettuja henkilöitä ja heidän sivustojaan.

Laajamittaisen markkinoinnin yksi keskeinen osa on ollut tekstiviestien lähettäminen Manner-Suomessa oleville kuluttajille. Tekstiviestejä on lähetetty myös alaikäisille.

Markkinointiviestit ovat suomenkielisiä, mikä osoittaa paitsi markkinoinnin kohdistumista Manner-Suomen kuluttajiin, myös lisää kielletyn markkinoinnin vaikuttavuutta suomenkielisessä väestössä. Tekstiviestit sisältävät linkkejä, joista ei suoraan ilmene verkko-osoitetta. Kuten yleisestikin epämääräisiin, tilaamatta tulleisiin viesteihin, ei näihinkään viesteihin tule vastata eikä viesteissä olevia linkkejä avata.

Markkinointia on tekstiviestien ohella esiintynyt myös useilla Manner-Suomeen kohdistetuilla verkkosivuilla, kuten suomenkielisillä affiliaattisivustoilla. Useiden sivustojen nimet viittaavat sosiaalisen median vaikuttajiin, joiden tunnettuus rajoittuu Suomeen. 

- Tekstiviestit eivät Poliisihallituksen tietojen mukaan liity olemassa oleviin asiakassuhteisiin, vaan ne päinvastoin pyrkivät aggressiivisesti laajentamaan rahapelisivustojen asiakaskuntaa. Tekstiviestien vastaanottaminen ei siis ole perustunut omaan valintaan ja kohderyhmä vaikuttaisi olevan valikoitunut summittaisesti, ylitarkastaja Johanna Syväterä Poliisihallituksen arpajaishallinnosta toteaa. 

- Rahapelien markkinoinnin kohdentamista tarkoituksella tai huolimattomuudesta alaikäisiin pidämme erityisen huolestuttavana, Syväterä jatkaa. Markkinoidut nettikasinot tarjoavat erityisesti nopeatempoisia automaattipelejä, joiden arvioidaan voivan aiheuttaa erityistä haittaa ja peliriippuvuutta. 

- Kansalaisten tekemät ilmoitukset ovat olleet ensiarvoisen tärkeitä valvontatyön kohdentamisessa. Merkittävä osa hallinnollisista toimenpiteistä itse asiassa saa alkunsa meille tulleista ilmoituksista, Syväterä kertoo. 

Poliisihallituksen kampanja auttoi saamaan ilmoituksia markkinointiviesteistä kansalaisilta

Lainvastaiseen markkinointiin liittyvien ilmoitusten lisäämiseksi erityisesti sosiaalisen median vaikuttajamarkkinoinnissa Poliisihallitus toteutti alkuvuonna Ei mitään rajaa -kampanjan. Sosiaalisessa mediassa jaettujen kampanjavideoiden tavoite oli lisätä tietoisuutta lainvastaisesta markkinoinnista ja madaltaa kynnystä tehdä viranomaiselle ilmoituksia. Lisäksi kampanjassa nostettiin esille rahapelaamiseen liittyviä vakavia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia, joista kertoi kokemusasiantuntija Kai Mattila. 

Kampanjan kohderyhmä ja kanavat valikoituivat sosiaalisessa mediassa viime vuosina levinneen rahapelimarkkinoinnin perusteella. Pääasialliset kanavat kampanjassa olivat nuorten aikuisten laajasti käyttämät Instagram ja TikTok, joilla kampanjan videoita katsottiin yli puoli miljoonaa (Instagram) ja noin 190 000 kertaa (TikTok). 

Kampanjan yksi merkittävä vaikutus olikin huomattava, lähes kolmanneksen lisäys markkinointiin liittyviin ilmoituksiin, mikä on auttanut suuntaamaan valvontaa sinne missä markkinointi on aktiivisinta. 

- Uskomme, että yksi kampanjan päätavoitteista, ilmoittamisen kynnyksen madaltaminen, on johtanut myös siihen, että nyt esille tulleeseen tekstiviestimarkkinointiin päästiin puuttumaan varhain, Syväterä sanoo.

Poliisihallitus puuttuu lainvastaiseen markkinointiin, kieltoa voidaan tehostaa uhkasakolla

Poliisihallitus on lähettänyt tekstiviestimarkkinoinnista vastaavalle yhtiölle selvityspyynnön lainvastaiseksi arvioimastaan markkinoinnista. Poliisihallitus voi yhtiötä kuultuaan kieltää rahapelien lainvastaisen toimeenpanon ja markkinoinnin ja asettaa kiellon tehosteeksi uhkasakon. 

Yhtiöllä on lisenssi rahapelien toimeenpanoon Maltalta. Yhdessä EU:n jäsenvaltiossa myönnetty lisenssi ei kuitenkaan oikeuta lisenssin haltijaa toimimaan muissa EU:n jäsenvaltioissa. Useaan EU:n jäsenvaltioon rahapelejä tarjoavan yrityksen tulee noudattaa kunkin valtion lainsäädäntöä. 

Viisi faktaa Ei mitään rajaa -kampanjasta

  • Kampanja sisälsi viisi eri videota, joista julkaistiin versiot suomeksi ja ruotsiksi.
  • Kaikki viisi suomenkielistä videota julkaistiin Helsingin poliisilaitoksen TikTok-tilillä.
  • Kaikki 10 videota julkaistiin Suomen poliisin Instagram-tilillä.
  • Kokemusasiantuntijan haastattelu jaettiin lisäksi Facebookissa ja YouTubessa
  • Vdeot julkaistiin tammikuun 2023 aikana.
     
Poliisihallitus Rahapelien valvonta Uutinen