Penningspel har marknadsförts i Finland i stor omfattning via sms

Utgivningsdatum 20.4.2023 8.00
Nyhet

Enligt Polisstyrelsens egna iakttagelser och meddelanden från konsumenterna marknadsför ett bolag som verkar från utlandet aggressivt penningspel i Fastlandsfinland. Marknadsföringen sker i flera kanaler, på finska och utnyttjar personer som är kända i sociala medier och deras webbplatser.

En central del av den omfattande marknadsföringen har varit att skicka sms till konsumenter i Fastlandsfinland. Sms har också skickats till minderåriga.

Marknadsföringsbudskapen är på finska, vilket inte bara visar hur marknadsföringen riktas till konsumenterna i Fastlandsfinland, utan även ökar effektiviteten av den förbjudna marknadsföringen hos den finskspråkiga befolkningen. Sms:en innehåller länkar som inte direkt visar webbadressen. Liksom diffusa, icke beställda meddelanden i allmänhet, bör inte heller dessa meddelanden besvaras och länkarna i meddelandena inte öppnas.

Utöver per sms har marknadsföring också förekommit på flera webbplatser riktade till Fastlandsfinland, till exempel på finskspråkiga dotterbolagssidor. Namnen på flera webbplatser hänvisar till inflytelserika personer på sociala medier, personer som är kända endast i Finland. 

– Sms:en har enligt Polisstyrelsens uppgifter inget samband med befintliga kundrelationer, utan de strävar tvärtom aggressivt efter att utöka kundkretsen på webbplatserna för penningspel. Mottagandet av sms har alltså inte grundat sig på eget val och målgruppen verkar ha valts ut slumpmässigt, konstaterar överinspektör Johanna Syväterä vid Polisstyrelsens lotteriförvaltning. 

– Vi anser att det är särskilt oroande att medvetet eller av oaktsamhet rikta marknadsföringen av spel mot minderåriga, fortsätter Syväterä. De marknadsförda onlinekasinospelen erbjuder särskilt snabba automatspel, som bedöms kunna orsaka särskild olägenhet och spelberoende. 

– Medborgarnas anmälningar har varit av största vikt när det gäller att inrikta övervakningsarbetet. En stor del av de administrativa åtgärderna får i själva verket sin början i anmälningar som vi fått in, berättar Syväterä. 

Polisstyrelsens kampanj hjälpte till att få in anmälningar om marknadsföring från allmänheten

Polisstyrelsen genomförde i början av året kampanjen Ingen gräns för att öka anmälningarna i anslutning till olaglig marknadsföring, särskilt när det gäller inflytelserika personers marknadsföring på sociala medier. Syftet med de kampanjvideor som delades på sociala medier var att öka medvetenheten om olaglig marknadsföring och sänka tröskeln för att anmäla den till myndigheterna. Kampanjen lyfte också fram allvarliga ekonomiska, sociala och hälsomässiga problem i samband med penningspel, som erfarenhetsexpert Kai Mattila berättade om. 

Målgrupp och kanaler för kampanjen på sociala medier valdes utifrån var marknadsföringen av penningspel har spridits de senaste åren. De huvudsakliga kanalerna i kampanjen var Instagram och TikTok, som används i stor omfattning av unga vuxna. På dessa sågs kampanjens videofilmer över en halv miljon (Instagram) respektive cirka 190 000 gånger (TikTok). 

Kampanjen hade en betydande effekt, marknadsföringsanmälningarna ökade med nästan en tredjedel, vilket har hjälpt till att styra övervakningen till de platser där marknadsföringen är mest aktiv. 

– Vi tror att ett av kampanjens huvudmål, nämligen att sänka tröskeln för anmälan, också har lett till att vi tidigt kunde ingripa i den sms-marknadsföring som nu har kommit fram, säger Syväterä.

Ingripande i olaglig marknadsföring, förbudet kan förenas med vite

Polisstyrelsen har sänt en begäran om utredning av sådan marknadsföring som bedömts vara olaglig till det bolag som ansvarar för sms-marknadsföringen. Polisstyrelsen kan efter att ha hört bolaget förbjuda lagstridigt anordnande och marknadsföring av penningspel och förena förbudet med vite.

Bolaget har licens för anordnande av spel från Malta. En licens som beviljats i en EU-medlemsstat ger dock inte licensinnehavaren rätt att bedriva verksamhet i andra EU-medlemsstater. Företag som erbjuder spel i flera EU-länder ska följa lagstiftningen i respektive land.

Om kampanjen Ingen gräns: 

  • Kampanjen omfattade 5 olika videofilmer med versioner på finska och svenska.
  • Alla 5 finskspråkiga videofilmer publicerades på Helsingfors polisinrättnings TikTok-konto.
  • Alla 10 videofilmer publicerades på polisens Instagram-konto.
  • Intervjun med erfarenhetsexperten delades dessutom på Facebook och YouTube
  • Filmerna släpptes i januari 2023. 
Nyheter Polisstyrelsen Tillsyn över penningspel