Romualan yritystä epäillään laajasta kansainvälisestä laittomasta toiminnasta

Julkaisuajankohta 31.8.2021 15.20
Uutinen
Poltettua kuparia ja jätettä jäähdytetään vedessä.
Poltettua kuparia ja jätettä jäähdytetään vedessä.

Helsingin poliisi on tutkinut yhdessä muiden viranomaisten kanssa mittavaa ympäristörikoskokonaisuutta, johon liittyy myös paljon muita erillisiä rikostutkintoja. Pohjois-Helsingissä toimivaa romualan yritystä epäillään vuosia kestäneestä kansainvälisestä laittomasta toiminnasta.

Poliisi epäilee romualan yrityksen harjoittaneen toimintaansa ilman asianmukaista ympäristölupaa. Yrityksen vastuuhenkilöiden epäillään syyllistyneen ympäristön turmelemiseen käsittelemällä ja säilyttämällä jätettä hallitsemattomasti 2016-2020 välisenä aikana. Pelkästään ympäristön turmelemiseen liittyvässä rikosepäilyssä rikoshyödyn suuruudeksi on arvioitu lähes 250 000 euroa. Epäiltynä on kaksi yrityksen vastuuasemassa olevaa miestä.

Ympäristörikostutkinnan aikana romualan yritykseen tehtiin myös verotarkastus, jossa paljastui epäilys laajamittaisesta kansainvälisestä kuittikaupasta. Veropetoksellisen toiminnan epäillään olleen kansainvälistä, organisoitua ja pitkään jatkunutta sekä suunnitelmallista. Suuri osa yrityksen liikevaihdosta on koostunut katalysaattorien myynnistä. Suurten osto- ja myyntimäärien epäillään mahdollistaneen laajamittaisen kansainvälisen kuittikaupan, sillä huomattavaa määrää katalysaattorikaupoista ei todellisuudessa ole epäilyn mukaan tapahtunut. Yhtiön kirjanpitoon on liitetty perusteettomaksi epäiltyjä vääränsisältöisiä laskuja vuosilta 2015-2019 yhteensä yli 1,5 miljoonan euron arvosta.

- Perusteettomaksi ja väärennetyksi epäillyllä laskutuksella on mahdollisesti saatu vapautettua suuri määrä varoja verotuksen ohi. Ostolaskujen varojen alkuperän häivyttämiseen ja varojen siirtämiseen edunsaajille on käytetty suomalaispankkien lisäksi virolaisia ja liettualaisia pankkitilejä sekä erilaisia maksunvälitysyhtiöitä, kertoo tutkinnanjohtaja Sampsa Marttila.

- Ympäristörikokset eivät ole ainoastaan uhka ympäristölle vaan ne aiheuttavat yhteiskunnalle merkittäviä taloudellisia tappioita. Tämä tutkinnassa ollut erittäin laaja kokonaisuus osoittaa hyvin, mitä kaikkea tällaiseen kansainvälisesti organisoituun jäterikollisuuteen voi pahimmillaan kytkeytyä, Marttila toteaa.

Kokonaisuudessa useita törkeitä rikosepäilyjä

Ympäristörikostutkinnan yhteydessä poliisin tietoon tuli useita muita törkeän rikoksen tunnusmerkistön täyttäviä tekoja, kuten törkeä kavallus, törkeä väärennys, salakuljetus sekä samalla alalla toimivaan yhtiön entiseen työntekijään liittyneitä epäiltyjä henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia muun muassa törkeän pahoinpitelyn yritys, törkeän kiristyksen yritys ja vapaudenriisto.

Kokonaisuuteen liittyy myös helsinkiläisten keskuudessa huomiota ja huolta herättänyt tapaus, jossa Kyläsaaren alueelta on ilmoitettu useita kertoja savu- ja hajuhaitoista. Henkilön epäillään polttaneen metsikössä erilaisia metalleja ja myyneen polttamisella puhdistettua metallia kyseiselle romualan yritykselle.

Metsään on jätetty poltettuja kaapeleita, erilaisia metalleja, litiumakkuja ja metallijätteen polttoon tarkoitettuja astioita. Teko on aiheuttanut ympäristölle merkittävää haittaa. Henkilöä epäillään ympäristön turmelemisesta.

Järjestäytyneeseen jäterikollisuuteen vastaaminen vaatii laajaa viranomaisyhteistyötä

Jäterikollisuus on kansainvälistä ja järjestäytynyttä ja siihen kytkeytyy usein muutakin rikollisuutta. Järjestäytyneeseen jäterikollisuuteen vastaaminen vaatii viranomaisvalvonnalta uusia toimintatapoja ja hyvin koordinoitua yhteistyötä. Nyt tutkittavana olleessa kokonaisuudessa on tehty tiivistä yhteistyötä erityisesti Helsingin kaupungin ympäristötarkastajien sekä Verohallinnon verotarkastajien kanssa.

Ympäristörikollisuus on talousrikollisuutta, sillä laittomalla toiminnalla saavutetaan merkittävää kilpailuetua alan muihin toimijoihin nähden. Ympäristöviranomaisten on yksin haastavaa tunnistaa mahdollisesti taustalla olevaa laajaa rikollista toimintaa. Tällainen toiminta havaitaan parhaiten valvontaviranomaisten yhteisillä tarkastuksilla.

Rikolliseen toimintaan osallistuvista yrityksistä ja henkilöistä saattaa muodostua satelliittimainen verkosto, joka pyrkii toimimaan valvonnan tavoittamattomissa ja osin harmaan talouden alueella. Verkostoon voi kuulua henkilöitä, jotka keräävät romuakkuja ja muita jätteitä myytäväksi verkoston ytimessä toimivalle yritykselle. Tähän toimintaan kytkeytyvät myös lisääntyneet varkaudet, jotka kohdistuvat muun muassa ajoneuvojen katalysaattoreihin sekä työmailla ja valmiissa rakenteissa oleviin metalliesineisiin ja -materiaaleihin.

Jätteiden luvatonta käsittelyä, esimerkiksi jätteiden polttamista, tapahtuu myös yleisillä alueilla, kuten puistoissa sekä rakentamattomilla tonteilla. Kaupunkilaiset saattavat havaita epäilyttävää toimintaa tai jätekasoja maastossa, kun materiaaleista erotellaan edelleen kaupattavaksi sopivia osia. Jätehavainnot voi ilmoittaa ympäristövalvontaan. Helsingissä ympäristövalvonnan tavoittaa sähköpostista kymp.yseposti@hel.fi

Taustatietoa ja toiminnan piirteitä ympäristöviranomaisen näkökulmasta

Verkostoitunut toiminta (henkilöitä tai mikroyrityksiä), joista koostuu kohtalaisen suuret jätevirrat

  • Mukana on yleensä joku keskeinen toimija, joka luovuttaa toimintaan tarvittavia tiloja, mahdollistaa verkoston yhteydet ja opettaa tavat, ja tavalla tai toisella itse hyötyy toiminnasta.
  • Valvontaa vaikeuttaa harmaa talous ja villit, paikkaa vaihtavat toimijat. 
  • Asiakirjat (kansainvälisiä jätesiirtoja varten) hankitaan verkoston kanssa yhteistyötä tekeviltä yrityksiltä.  
  • Esim. sähkö- ja elektroniikkaromun, auton osien ja romuajoneuvojen luvaton vienti Afrikkaan (Traficomin rekisterissä satoja tuhansia ”haamuajoneuvoja”) on yleistä.

Järjestäytyneet (rikollis-)verkostot, joilla on paikallisia yrityksiä

  • Yrityksillä voi olla luotettavaksi rakennettu imago (esim. AAA luottoluokitus, ”Luotettava kumppani”). Toimintaan saattaa silti sisältyä varastetun tavaran kauppaa, esim. metalli- ja katalysaattorivarkaudet. Toimintaan kytkeytyy mahdollisesti muuta rikollisuutta. 
  • Ympäristövalvontaa varten tarvittavien tietojen saanti voi olla vaikeaa, kirjanpitotiedot ovat epäluotettavia tai puuttuvat.
  • Lupa- ja ilmoitusmenettelyjä laiminlyödään tai hakemukset ja ilmoitukset eivät kaikilta osin vastaa toimintaa.
  • Valvonnan keinot ovat joskus tehottomia, suuretkin uhkasakot saatetaan maksaa ja ilmeisen kannattava luvaton toiminta jatkuu edelleen.
  • Hallintopakkoprosessit ovat hitaita ja raskaita ja ne kuluttavat paljon viranomaisten resursseja
  • Esim. romumetallien ja katalysaattoreiden kansainvälinen kauppa on vilkasta
Helsingin poliisilaitos Helsinki Rikokset ja tutkinta Uutinen