Samppa Holopainen Itä-Suomen poliisipäälliköksi

Julkaisuajankohta 13.12.2022 14.12
Uutinen

Poliisihallitus on nimittänyt oikeustieteen lisensiaatti Samppa Holopaisen Itä-Suomen poliisilaitoksen poliisipäälliköksi 1.1.2023 alkaen. Virka täytetään enintään viiden vuoden määräajaksi ajalle 1.1.2023 – 31.12.2027. Itä-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikön virkaa haki seitsemän henkilöä.

Holopaisella on pitkäaikainen, laaja-alainen ja monipuolinen kokemus poliisitoiminnan ohjaus- ja johtotehtävistä Poliisihallituksesta sekä aikaisemmin Keskusrikospoliisista.

Holopainen johtaa Poliisihallituksen poliisitoimintayksikön yhteisten toimintojen vastuualuetta poliisiylitarkastajan virassa. Kyseisessä tehtävässä hänen vastuulleen on noin neljän vuoden ajan kuulunut valtakunnalliset poliisitoiminnan tulosohjaukseen, talousarvioprosessiin ja strategisen suunnitteluun liittyvät esimies- ja johtotehtävät sekä poliisin kehittämisprosessin johtaminen. 

Holopainen on toiminut Poliisihallituksessa myös liikenneturvallisuuden vastuualueen esimies- ja johtotehtävässä sekä erilaisissa poliisin valvonta- ja hälytystoiminnan asiantuntijatehtävissä. 

Keskusrikospoliisissa Holopainen on vuosina 2007-2015 työskennellyt tutkintaosaston tarkkailuyksikön päällikkönä ja tiedusteluosaston teknisen tiedonhankinnan yksikön päällikkönä sekä päällystötehtävissä esikunnassa.

Paikallispoliisin työkokemusta Holopaiselle on kertynyt valvonta- ja hälytystoiminnan sekä rikostorjunnan päällystötehtävistä ja muista poliisitehtävistä Helsingin poliisilaitoksessa vuosina 1996-2007.  

Poliisipäällikkö johtaa poliisilaitosta. Hän vastaa poliisilaitoksen toiminnasta sekä toiminnan vaikuttavuudesta, tuloksellisuudesta ja kehittämisestä. Poliisipäällikön tehtävänä on poliisilaitoksen johtaminen sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti, taloudellisten voimavarojen hallinta ja henkilöstöjohtaminen. Hän vahvistaa poliisilaitoksen toimintalinjat ja toiminnan painopisteet sekä vastaa poliisilaitoksen valmiudesta ja varautumisesta. Hän huolehtii myös poliisilaitoksen sidosryhmätyöstä ja yhteistyöstä sekä vaikuttavasta viestinnästä.