Samppa Holopainen utnämnd till Östra Finlands polischef

Utgivningsdatum 13.12.2022 14.12
Nyhet

Polisstyrelsen har utnämnt juris licentiat Samppa Holopainen som polischef för Östra Finlands polisinrättning från och med 1.1.2023. Tjänsten besätts tidsbundet för högst fem års period 1.1.2023 – 31.12.2027. Sju personer sökte tjänsten som Östra Finlands polisinrättnings polischef

Holopainen har långvarig, omfattande och mångsidig erfarenhet av styrnings- och ledningsuppgifter inom polisverksamheten vid Polisstyrelsen och tidigare vid Centralkriminalpolisen. Holopainen leder ansvarsområdet för de gemensamma funktionerna vid Polisstyrelsens polisverksamhetsenhet i tjänsten som polisöverinspektör. I denna uppgift har han i cirka fyra år haft ansvaret för riksomfattande chefs- och ledningsuppgifter i anslutning till resultatstyrningen av polisverksamheten, budgetprocessen och den strategiska planeringen samt för ledningen av polisens utvecklingsprocess. 

Holopainen har också tjänstgjort vid Polisstyrelsen i chefs- och ledningsuppgifter inom ansvarsområdet för trafiksäkerhet samt i olika sakkunniguppgifter inom polisens övervaknings- och larmverksamhet. Vid Centralkriminalpolisen har Holopainen åren 2007–2015 arbetat som chef för observationsenheten vid utredningsavdelningen och chef för enheten för teknisk informationsinhämtning vid underrättelseavdelningen samt inom befälsuppgifter vid staben.

 Arbetslivserfarenhet inom den lokala har Holopainen fått genom befälsuppgifter och andra polisuppgifter inom övervaknings- och larmverksamhet samt brottsbekämpning vid polisinrättningen i Helsingfors åren 1996–2007. 

Polischefen leder polisinrättningen. Polischefen ansvarar för polisinrättningens verksamhet och för verksamhetens genomslag och resultat samt utveckling av den. Polischefen har till uppgift att leda polisinrättningens verksamhet i enlighet med de målsättningar som fastställts för det, hantera förvaltningen av ekonomiska resurser och av mänskliga resurser. Till uppgifterna hör också att fastställa riktlinjerna och prioriteringarna för polisinrättningens verksamhet samt att ansvara för beredskapen inom polisinrättningen. Polischefen ansvarar även för kontakter och samarbete med intressentgrupperna samt för effektiv kommunikation.