Sanktioita jalkakäytävillä ajeleville

Julkaisuajankohta 8.10.2021 12.48
Uutinen

Suojattomien tienkäyttäjien turvallisuuden parantamiseksi järjestettynä valvontapäivänä keskiviikkona 6.10. annettiin huomautuksia ja liikennevirhemaksuja muun muassa autoilijoille väistämisvelvollisuuden laiminlyönnistä sekä jalkakäytävällä ajeleville polkupyöräilijöille sekä kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajille

- Poliisi joutui päivän aikana puuttumaan kaikkien tienkäyttäjäryhmien toimintaan. Eniten puututtavaa löytyi jalkakäytävillä, joilla oli sinne kuulumattomia tienkäyttäjiä, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta sanoo.

Poliisi haluaa muistuttaa siitä, että vain alle 12-vuotias saa ajaa polkupyörää jalkakäytävällä, jollei siitä aiheudu huomattavaa haittaa jalankululle. 

Lisäksi sellaista itsestään tasapainottuvaa kevyttä sähköajoneuvoa, joka pysyy tasapainossa myös silloin, kun ajoneuvo ei liiku tai siinä ei ole kuljettajaa, saa kuljettaa myös jalkakäytävällä. Tällöin kuljettajan on kuitenkin annettava jalankulkijalle esteetön kulku. 

Jalkakäytävillä paljon sinne kuulumattomia ajoneuvoja

Kallion mukaan poliisi joutui päivän aikana puuttumaan pyöräteille, jalkakäytäville tai liian lähelle suojateitä pysäköityjen ja pysähtyneiden autojen toimintaan antamalla näistä rikkeistä kuusi pysäköintivirhemaksua. Väistämisvelvollisuuksien laiminlyönneistä suojateillä ja pyöräteiden jatkeilla annettiin moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettajille yhteensä 64 huomautusta ja sakkoa.

Polkupyöräilijöille annettiin yhteensä 534 huomautusta tai liikennevirhemaksua, joista valtaosa johtui jalkakäytävällä ajamisesta ja valojen käyttämättömyydestä hämärässä/pimeässä. 
Kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajille annettiin 89 sanktiota pääasiassa jalkakäytävällä ajamisesta. Jalankulkijat syyllistyivät 103 kertaa päin punaista valoa kävelemiseen sanktion arvoisesti.

- Tehovalvonnan tavoitteena oli parantaa suojattomien tienkäyttäjien turvallisuutta. Valvonnassa puututtiin kaikkeen sellaiseen liikennekäyttäytymiseen, joka vaaransi lähinnä jalankulkijoiden, polkupyöräilijöiden ja kevyiden sähköajoneuvon kuljettajien turvallisuutta, Kallio sanoo.