Sanktioner för dem som kör på trottoarer

Utgivningsdatum 8.10.2021 12.48
Nyhet

På den övervakningsdag som anordnades för att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter onsdagen den 6 oktober utdelades anmärkningar och avgifter för trafikförseelse bland annat till bilister för försummelse av väjningsplikten och till cyklister som körde på trottoaren och förare av lätta elfordon.

- Under dagen fick polisen ingripa i alla trafikantgruppers förehavanden. De flesta orsakerna för att ingripa förekom på trottoarerna där det fanns trafikanter som inte skulle vara där, säger polisinspektör Heikki Kallio vid Polisstyrelsen.

Polisen vill påminna om att endast en person under 12 år får cykla på trottoaren, om det inte orsakar betydande olägenheter för fotgängartrafiken. 

Dessutom kan ett självbalanserande lätt elfordon, som förblir balanserat även när fordonet inte rör sig eller inte har en förare också köras på trottoaren. I detta fall ska föraren dock ge fotgängaren ohindrad passage. 

Många fordon på trottoarerna som inte hör hemma där

Enligt Kallio blev polisen under dagen tvungen att ingripa när bilar hade parkerats eller stannat på cykelvägar, trottoarer eller alltför nära övergångsställen och utfärda sex avgifter för felparkering för dessa förseelser. Totalt 64 anmärkningar och böter gavs till förare av motordrivna fordon för försummelse av väjningsplikten vid övergångsställen och cykelöverfarter.

Till cyklister utfärdades totalt 534 anmärkningar eller avgifter för trafikförseelser, merparten av dem berodde på att cyklisten körde på trottoaren och att de inte använde cykellykta i skymningen/mörkret. 

Förare av lätta elfordon fick 89 sanktioner främst för att ha kört på trottoaren. Fotgängare gjorde sig 103 gånger skyldiga till att gå mot rött ljus vilket också var värt en sanktion.
- Syftet med intensivövervakningen var att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter. I samband med övervakningen ingrep polisen i allt sådant trafikbeteende som äventyrade säkerheten för i första hand fotgängare, cyklister och förare av lätta elfordon, säger Kallio.