Selvitysryhmä luovutti esityksensä Vitja-hankkeesta

Julkaisuajankohta 27.2.2023 13.31
Uutinen

Poliisihallituksen asettaman selvitysryhmän esitykset Vitja-hankkeesta ovat valmistuneet. Vaihtoehtoina on esitetty kolmea mallia, joiden aikataulut ja kustannukset on myös arvioitu. Selvityksen ja työryhmän esityksen pohjalta päätetään jatkotoimista.

- Selvitys on rehellinen, avoin ja tasapuolinen punnitessaan vaihtoehtoja, Poliisin informaatioteknologiakeskuksen päällikkö Marko Manninen arvioi selvitystä.

Vitja-hankkeen päätavoite on mahdollistaa koko rikosprosessi sähköisenä rikosilmoituksesta syyttäjälle, tuomioistuimeen ja rikosseuraamuksiin asti. Vitjan etenemisessä on ollut merkittäviä haasteita. Alkuperäiset aikataulut ja resurssitarpeet ovat olleet alimitoitettuja. 

- Kokoamme lisää tietoa päätöksenteon tueksi, kuvaa selvityksen jälkeisiä tehtäviä Vitja-ohjausryhmän puheenjohtaja poliisiylitarkastaja Hannu Kautto Poliisihallituksen poliisitoimintayksiköstä. 

- Tehtävämme on varmistaa, että valinnat tukevat tuloksellista, mahdollisimman taloudellista tietojärjestelmäkokonaisuutta, joka vastaa nykyhetken sekä tulevaisuuden tarpeisiin poliisin työn tukemiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi, Kautto jatkaa.
Poliisiylijohtaja tekee päätöksen valittavasta toimintamallista poliisitoimintayksikön esityksestä maaliskuussa 2023. 

Vitjan on tarkoitus korvata lukuisia poliisin elinkaarensa päässä olevia järjestelmiä. Osa nykyisten järjestelmien teknologiasta on vanhentunut. Poliisin tietojärjestelmien vanheneminen liittyy osin poliisin haastavaan taloustilanteeseen: teknologista korjausvelkaa järjestelmissä on jo paljon. 

Vitja-hankkeessa on valmistunut useita jo tuotannossa olevia järjestelmiä poliisille ja muille esitutkintaviranomaisille. Näitä ovat muun muassa tuntomerkkirekisteri, sähköinen rikosilmoitusprosessi, sekä henkilöiden tunnistaminen rikosilmoitukseen liitetyistä kuvista, poliisin tiedustelujärjestelmä sekä loppuihin järjestelmiin tiedonkäsittelymallit.

Järjestelmissä on yli 50 liittymäpintaa kolmeenkymmeneen eri viranomaisjärjestelmään, jotta tieto liikkuisi automaattisesti ja turvallisesti viranomaiselta toiselle koko prosessin ajan. Kehitettävät järjestelmät vastaavat nykyisiin vaatimuksiin yksityisyyden suojasta, tietosuojasta, tietoturvasta, tapahtumalokeista sekä tiedon elinkaaren hallinnasta. 

Vitjan kokonaisuuden haastavuus on selvinnyt työn edetessä. Hanketta ja sen toimintamalleja on arvioitu säännöllisesti. Työn viivästyessä muun muassa lainsäädännön muutokset ovat aiheuttaneet lisää muutostarpeita. Esimerkiksi Poliisin henkilötietolaki 2019 on asettanut uusia velvoitteita, joita on vaikea toteuttaa tietojärjestelmään. Turvallisuusviranomaisten käyttämä turvallisuusverkko ja sen vaatimukset ovat myös vaikeuttaneet ja hidastaneet töitä. 

Selvitystyöryhmän keskeisin tavoite on ollut esittää vaihtoehtoja, joiden avulla jatkotyötä voidaan priorisoida ja tehostaa. Poliisitoiminnan järjestelmien osalta haasteena on se, että valmiita ratkaisuja ei ole. Erilaisen lainsäädännön vuoksi toisista maista ei voi myöskään suoraan kopioida ratkaisuja.
 

Poliisihallitus Poliisin toiminta ja kehittäminen Uutinen