Utredningsgrupp överlämnade rapport om Vitja-projektet

Utgivningsdatum 27.2.2023 13.31
Nyhet

Polisstyrelsens utredningsgrupp har lämnat sin rapport om Vitja-projektets fortsättning. Som alternativ har föreslagits tre modeller vars tidtabeller och kostnader också har bedömts. Utifrån rapport och utredningsgruppens förslag fattas beslut om fortsatta åtgärder.

– Utredningen är ärlig, öppen och rättvis i sina överväganden av alternativen, bedömer chefen för Polisens informationsteknologicentral Marko Manninen utredningen.

Huvudsyftet med Vitja-projektet är att möjliggöra hela straffprocessen elektroniskt från brottsanmälan ända fram till åklagare, domstol och brottspåföljder. Det har varit en stor utmaning att gå vidare med Vitja. De ursprungliga tidtabellerna och resursbehoven har varit underdimensionerade. 

– Vi samlar in mer information till stöd för beslutsfattandet, beskriver Vitja-styrgruppens ordförande polisöverinspektör Hannu Kautto vid Polisstyrelsens enhet för polisverksamhet åtgärderna efter utredningen. 

– Vår uppgift är att se till att valen stöder en resultatrik och en så ekonomisk datasystemshelhet som möjligt som motsvarar dagens och framtidens behov i syfte att stödja polisens arbete och förbättra produktiviteten, fortsätter Kautto.

Polisöverdirektören fattar beslut om den verksamhetsmodell som ska väljas på framställning av enheten för polisverksamheten i mars 2023. 

Vitja är avsett att ersätta många av polisens system som är i slutet av sin livscykel. En del av de befintliga systemens teknik är föråldrad. Att polisens informationssystem är föråldrade har delvis samband med polisens utmanande ekonomiska situation: systemen lider redan av stort reparationsunderskott vad gäller det tekniken. 

Inom Vitja-projektet har man redan tagit fram flera system för polisen och förundersökningsmyndigheterna som redan är i produktion. Hit hör bl.a. ett signalementregister, en elektronisk brottsanmälningsprocess, identifiering av personer utifrån bilder som bifogats brottsanmälan, polisens underrättelsesystem samt databehandlingsmodeller för återstående system.

Systemen har över 50 anslutningsgränssnitt till trettio olika myndighetssystem för att informationen automatiskt och säkert ska kunna röra sig från en myndighet till en annan under hela processen. De system som utvecklas uppfyller de nuvarande kraven på integritetsskydd, dataskydd, datasäkerhet, händelseloggar och hantering av informationens livscykel. 

Utmaningarna har klarnat under arbetets gång. Projektet och dess verksamhetsmodeller har utvärderats regelbundet. På grund av att arbetet fördröjts har bl.a. lagändringar medfört ytterligare ändringsbehov. Till exempel har lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet 2019 ålagt nya skyldigheter som är svåra att genomföra i informationssystemet. Säkerhetsnätet som används av säkerhetsmyndigheterna och dess krav har också försvårat och fördröjt arbetet. 

Utredningsgruppens viktigaste mål har varit att presentera alternativ med hjälp av vilka det fortsatta arbetet kan prioriteras och effektiviseras. När det gäller polisens system är utmaningen att det inte finns några färdiga lösningar. På grund av skillnader i lagstiftning är det inte heller möjligt att direkt kopiera lösningar från andra länder.
 

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen