Sisä-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikön virkaa hakee 6 henkilöä

Julkaisuajankohta 21.6.2022 16.25
Uutinen

Sisä-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikön virkaa haki määräaikaan mennessä 6 henkilöä. 1.10.2022 avoimeksi tuleva virka täytetään enintään viiden vuoden määräajaksi.

Virkaa hakevat seuraavat henkilöt (tutkintotiedot perustuvat henkilöiden omaan ilmoitukseen):

  • Kari Keski-Opas, oikeustieteen kandidaatti
  • Mikko Masalin, oikeustieteen maisteri
  • Jouni Perttula, hallintotieteiden maisteri
  • Kari Puolitaival, oikeustieteen kandidaatti
  • Antero Rytkölä, oikeustieteen kandidaatti
  • Markus Välimäki, oikeustieteen maisteri

Poliisipäällikkö johtaa poliisilaitosta. Hän vastaa poliisilaitoksen toiminnasta sekä toiminnan vaikuttavuudesta, tuloksellisuudesta ja kehittämisestä. Poliisipäällikön tehtävänä on poliisilaitoksen johtaminen poliisihallinnon vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti, taloudellisten voimavarojen hallinta ja henkilöstöjohtaminen. Hän vahvistaa poliisilaitoksen toimintalinjat ja toiminnan painopisteet sekä vastaa poliisilaitoksen valmiudesta ja varautumisesta. Hän huolehtii myös poliisilaitoksen sidosryhmätyöstä ja yhteistyöstä sekä vaikuttavasta viestinnästä. 

Poliisilaitoksen tehtävänä on vastata toimialueellaan oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaamisesta, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä, poliisin hälytyspalveluista, rikosten ja häiriöiden ennalta ehkäisemisestä, rikosten selvittämisestä ja syyteharkintaan saattamisesta, poliisin lupahallinnosta sekä muista paikallispoliisille.

Etusivun uutinen Poliisihallitus Poliisin toiminta ja kehittäminen Sisä-Suomen poliisilaitos Uutinen