Tjänsten som polischef för polisinrättningen i Inre Finland söktes av 6 personer

Utgivningsdatum 21.6.2022 16.25
Nyhet

Inom utsatt tid söktes tjänsten som polischef för Polisinrättningen i Inre Finland av 6 personer. Tjänsten som blir ledig den 1 oktober 2022 tillsätts för en tidsbestämd period på högst fem år.

Personerna som söker tjänsten är (examensinformationen baserar sig på personernas egen anmälan):

  • Kari Keski-Opas, juris kandidat
  • Mikko Masalin, juris magister
  • Jouni Perttula, förvaltningsmagister
  • Kari Puolitaival, juris kandidat
  • Antero Rytkölä, juris kandidat
  • Markus Välimäki, juris magister

Polischefen leder polisinrättningen. Polischefen ansvarar för polisinrättningens verksamhet och för verksamhetens genomslag och resultat samt utveckling av den. Polischefen har till uppgift att leda polisinrättningens verksamhet i enlighet med de målsättningar som fastställts för polisförvaltningen, hantera förvaltningen av ekonomiska resurser och av mänskliga resurser. Till uppgifterna hör också att fastställa riktlinjerna och
prioriteringarna för polisinrättningens verksamhet samt att ansvara för beredskapen inom polisinrättningen. Polischefen ansvarar även för kontakter och samarbete med intressentgrupperna samt för effektiv kommunikation.

Polisinrättningen har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för tryggandet av rätts- och samhällsordningen, upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet, polisens larmtjänster, förebyggande av brott och störningar, utredande av brott samt förande av brott till åtalsprövning, polisens tillståndsförvaltning samt andra uppgifter som hör till den lokala polisen. Dessutom har polisinrättningen till uppgift att som allmän säkerhetsmyndighet inom sitt uppgiftsområde ge handräckning samt sköta andra uppgifter som särskilt ålagts den.

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisinrättningen i Inre Finland Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet