Sormenjäljet matkustusoikeudelliselle henkilökortille

Julkaisuajankohta 1.7.2021 14.16
Uutinen
Suomalaisen henkilökortin etupuolen kuva.

EU:n henkilökorttiasetusta (EU 2019/1157) täydentävä kansallinen lainmuutos tulee voimaan 2.8.2021 alkaen. Keskeisimpänä muutoksena on se, että 2.8.2021 alkaen matkustusoikeudellisille henkilökorteille lisätään sormenjäljet vastaavasti kuin passeissa ja kortin ulkoasua päivitetään siten, että se sisältää EU-asetuksen edellyttämät kaikkien EU-maiden henkilökorteille yhtenäiset visuaaliset elementit.

Sormenjäljet otetaan 2.8.2021 alkaen kaikilta 12-vuotta täyttäneiltä tavallista Suomen kansalaiselle myönnettävää henkilökorttia hakevilta. Jos henkilökorttihakemus on vireillä lain tullessa voimaan, on hakemusta täydennettävä sormenjäljillä. Otetut sormenjäljet talletetaan henkilökortin sirulle sekä henkilökorttirekisteriin. 

Sormenjälkien ottaminen liittyy EU-asetuksen mukaisesti matkustusoikeuteen, joten niitä ei oteta sellaisilta henkilöiltä, jotka hakevat ilman huoltajan suostumusta myönnettävää alaikäisen henkilökorttia, ulkomaalaisen henkilökorttia, väliaikaista henkilökorttia tai väliaikaista ulkomaalaisen henkilökorttia, koska kyseiset asiakirjat eivät ole matkustusasiakirjoja. 

Sormenjälkien ottamisen osalta sääntely ja prosessi ovat käytännössä samanlaiset passien osalta. Tästä syystä passien ja henkilökorttien kevennetyssä menettelyssä eli ilman henkilökohtaista asiointia poliisiasemalla, tapahtuvaa myöntöprosessia yhtenäistettiin.

Jatkossa sekä passi että henkilökortti voidaan myöntää ilman käyntiä poliisiasemalla, jos henkilö on viimeisen kuuden vuoden aikana käynyt passia tai henkilökorttia myönnettäessä tunnistettavana ja tässä yhteydessä on otettu sormenjäljet ja muut edellytykset täyttyvät. 

EU:n-asetuksen asettamien velvoitteiden johdosta henkilökorttien ulkoasua oli tarpeellista muuttaa. 

Etusivun uutinen Poliisihallitus Poliisin lupapalvelut Uutinen