Fingeravtryck på identitetskort med reserätt

Utgivningsdatum 1.7.2021 14.16
Nyhet
Bild på framsidan av ett finskt identitetskort.

Den nationella lagändring som kompletterar EU:s förordning om identitetskort (EU 2019/1157) träder i kraft 2.8.2021. Den mest centrala ändringen är att från och med 2.8.2021 läggs fingeravtryck till identitetskort med reserätt på motsvarande sätt som i pass och kortets utseende ändras så att det innehåller alla de visuella element som är gemensamma för EU-ländernas identitetskort i enlighet med EU-förordningen.

Från och med 2.8.2021 tas fingeravtryck på alla 12 år fyllda som ansöker om ett vanligt identitetskort som beviljas finska medborgare.

Om ansökan om identitetskort är anhängig när lagen träder i kraft ska ansökan kompletteras med fingeravtryck. Fingeravtrycken lagras i identitetskortets chip och i identitetskortsregistret. I enlighet med EU-förordningen är tagandet av fingeravtryck förknippat med rätten att resa, varför de inte tas av personer som ansöker om identitetskort för minderårig som beviljas utan medgivande av vårdnadshavarna, identitetskort för utlänning, temporärt identitetskort eller temporärt identitetskort för utlänning, eftersom dessa handlingar inte är resehandlingar. 

Regelverket och processen för tagande av fingeravtryck är i praktiken likadana för pass. Därför förenhetligades beviljandeprocessen för pass och identitetskort enligt det underlättade förfarandet, dvs. utan personligt besök på polisstationen. I fortsättningen kan både pass och identitetskort beviljas utan besök på polisstationen om personens identitet har blivit fastställd under de senaste sex åren i samband med beviljande av pass eller identitetskort och fingeravtrycken har tagits i samband med detta och de övriga villkoren uppfylls. 

På grund av de skyldigheter som följer av EU:s förordning var det nödvändigt att ändra utseendet på identitetskorten.  

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Tillståndtjänst