Suojatiesanktioita sateli tehovalvonnassa

Julkaisuajankohta 6.9.2022 13.23
Uutinen

Poliisin tehostetun suojatievalvonnan tulokset osoittavat, etteivät monet ajoneuvoilla liikkuvat kuljettajat ole tarpeeksi tarkkaavaisia suojateiden läheisyydessä eivätkä tiedosta tai välitä velvollisuudestaan noudattaa erityistä varovaisuutta lähestyessään suojatietä

- Lukuisat kuljettajat laiminlöivät esteettömän kulun antamisen jalankulkijoille, sekä ohittivat suojatien eteen pysähtyneen ajoneuvon pysähtymättä, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta sanoo.

Suojattomien tienkäyttäjien turvallisuuden parantamiseksi tähtäävässä teemassa valvottiin tehostetusti kahden viikon ajan suojateiden turvallisuutta, erityisesti niin sanottujen suojatiesääntöjen noudattamista. 

Valvontaviikkojen aikana määrättiin moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettajille 589 maksuseuraamusta eriasteisista suojatiesääntöjen laiminlyönneistä. 

Esteettömän kulun laiminlyönti toi sakkoja autoilijoille 

Valvontaa suunnattiin pääasiassa moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettajiin ja heidän liikennekäyttäytymiseensä suojateillä.

- Poliisi joutui valvontaviikkojen aikana puuttumaan kaikkien tienkäyttäjäryhmien toimintaan, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta kertoo. 

Eniten sanktioita määrättiin moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettajille esteettömän kulun antamatta jättämisestä jalankulkijoille, yhteensä 331 kappaletta. Toiseksi eniten sanktioitiin niin sanotusta giljotiinista 117 sakkoa, jossa ajoneuvolla ohitetaan suojatien eteen pysähtynyt ajoneuvo pysähtymättä.

Autoilijoille annettiin lisäksi yhteensä 141 liikennevirhemaksua ja sakkoa muista suojatiesääntöjen rikkomisista. 

Sakkoja myös raitiovaunun kuljettajalle

Helsingissä raitiovaunu lähestyi suurehkolla nopeudella raitiovaunupysäkkiä, jota edeltävällä valo-ohjaamattomalla suojatiellä oli jalankulkijoita. Raitiovaunun kuljettaja ei hidastanut eikä antanut jalankulkijoille esteetöntä kulkua, vaan soitti torvea, jonka seurauksena jalankulkijat joutuivat väistämään raitiovaunua. Tästä seuraamuksena oli sakko raitiovaununkuljettajalle. 

Polkupyöräilijöille ja kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajille annettiin 188 huomautusta ja 65 liikennevirhemaksua suojatiesääntöjen laiminlyönneistä. Jalankulkijat syyllistyivät huomautuksen tai liikennevirhemaksun arvoisesti päin punaista valoa kävelemiseen 68 kertaa.

Pysäköintivirhemaksuja määrättiin 53 kappaletta lähinnä liian lähelle suojatietä pysäköinnistä.