Suojatievalvonta poiki sanktioita

26.8.2021 11.37
Uutinen

Poliisin suojattomien tienkäyttäjien liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävässä teemavalvonnassa 24.8. annettiin moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettajille 64 sanktiota. Syynä oli se, että kuljettajat eivät antaneet jalankulkijoille esteetöntä kulkua.

Suojattomien tienkäyttäjien turvallisuuden parantamiseksi tähtäävässä teemassa valvottiin tehostetusti päivän ajan suojateiden turvallisuutta, eritoten suojatiesääntöjen noudattamista. 
Valvontaa suunnattiin pääasiassa ajoneuvojen kuljettajiin ja heidän liikennekäyttäytymiseensä suojateillä.

- Poliisi joutui päivän aikana puuttumaan kaikkien tienkäyttäjäryhmien toimintaan, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta kertoo. 

Eniten sanktioita annettiin moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettajille esteettömän kulun antamatta jättämisestä jalankulkijoille, yhteensä 64 (85 kpl kevään vastaavassa valvonnassa) kappaletta. Autoilijoille annettiin lisäksi yhteensä 66 (44 ) liikennevirhemaksua ja sakkoa muista suojatiesääntöjen rikkomisista. 

lkupyöräilijöille ja kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajille annettiin 35 (57) huomautusta ja viisi (6) liikennevirhemaksua suojatiesääntöjen laiminlyönneistä. Jalankulkijat syyllistyivät huomautuksen arvoisesti päin punaista valoa kävelemiseen 16 kertaa.

Poliisi jatkaa suojattomien tienkäyttäjien liikenneturvallisuuden edistämistä järjestämällä teeman mukaisen valvontapäivän vielä myöhemmin syksyllä.

Etusivun uutinen Liikenne Poliisihallitus Uutinen
Poliisihallitus
liikennevalvonta
poliisilaitokset
seuraamukset
suojatiet