Suomessa on yksi paikka, jolla on kriittinen vaikutus erityisen vaativissa poliisitehtävissä – Helsingin johtokeskus valvoo ja on valmiina 24/7

Julkaisuajankohta 1.2.2023 18.04
Uutinen

Helsingissä sijaitseva eteläinen johtokeskus on valmiudessa ympäri vuorokauden. Samasta paikasta johdetaan koko eteläisen Suomen poliisitoimintaa, aloitetaan rikostutkinnan toimenpiteet ja hoidetaan erityisen vaativat poliisitehtävät.

Suomen poliisin päivittäistä toimintaa johdetaan kahdesta johtokeskuksesta ja kahdeksasta tilannekeskuksesta. Johtokeskukset sijaitsevat Helsingissä ja Oulussa.
Johtokeskuksissa on ympärivuorokautinen valmius paitsi johtaa poliisin päivittäistä operatiivista työtä, myös aloittaa välittömät esitutkintatoimenpiteet rikostapahtumissa.

Helsingin johtokeskuksen johtaja, ylikomisario Patrik Karlsson, kertoo esimerkin siitä, minkälaisia tilanteita johtokeskuksesta käsin voidaan selvittää.

Joitakin vuosia sitten rosvot saivat haltuunsa vanhuksen pankkikortin sekä tunnusluvun ja nostivat hänen tililtään 30 000 euroa. Valvontakamerakuvien ja rajavartiolaitoksen avulla saatiin selvitettyä, että epäillyt tekijät olivat suunnanneet satamaan. Kun rikolliset seilasivat laivalla kohti Ruotsia, johtokeskuksessa alettiin toimiin. Ensin yhteyttä otettiin laivan kapteeniin, sen jälkeen Ruotsin poliisiin ja syyttäjään eurooppalaista pidätysmääräystä varten.

— Johtokeskus sopi laivan kapteenin kanssa, että kiinniottoryhmä lentää helikopterilla laivalle ja ottaa epäillyt kiinni, Karlsson kertoo. 

Näin toimittiin. Kiinnioton jälkeen laiva pysähtyi Maarianhaminassa, josta epäillyt toimitettiin yhteistyössä Ahvenanmaan poliisin ja rajavartiolaitoksen kanssa poliisivankilaan Turkuun. Rahoista saatiin takaisin 29 950 euroa. Kaikki toimenpiteet suoritettiin alle puolessa vuorokaudessa.

— Tapaus aiheutti poikkeuksellisen paljon työtä, mutta siinä onnistuttiin hyvän valtakunnallisen yhteistyön sekä päättäväisen ja aktiivisen toiminnan ansiosta. Tällainenkin operaatio suunniteltiin ja toteutettiin johtokeskuksessa muun päivittäistyön ohessa, Karlsson kertoo. 

Kovat keikat ovat arkipäivää

Helsingin eteläisessä johtokeskuksessa työskentelee vakituinen henkilökunta vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Johtokeskus vastaa Helsingin alueen poliisitoiminnan johtamisesta taukoamatta, jonka lisäksi viitenä iltana viikossa pääkaupungista johdetaan myös kahdeksan muun poliisilaitoksen toimintaa.

Johtokeskuksessa työskentelevät yleisjohtajat, päivystäjät ja operatiivisen viestinnän asiantuntijat ovat jatkuvassa valmiudessa vastaanottamaan yllättäviä ja vaativia tilanteita. 
Yleisjohtaja on vähintään komisarion tasoinen virkamies ja johtokeskuksen päivystäjät ovat vanhempia tai ylikonstaapeleita. Tämän lisäksi johtokeskuksessa työskentelee viestinnän ammattilaisista koostuva operatiivinen viestintäryhmä.

Päivittäisen poliisitoiminnan ohella johtokeskuksesta johdetaan monipartiotehtäviä, suuria tapahtumia ja viranomaisyhteistyötä. Erilaiset haastavat tilanteet ovat poliisille arkipäivää. Kun jotain tapahtuu, tilannetta johtavaa organisaatiota ei rakenneta tyhjästä vaan se on olemassa valmiiksi ja siihen siirrytään vaivattomasti.

— Tilanneorganisaation kokoa kasvatetaan tarpeen mukaan, mutta kokemusten avulla vaativammatkin tilanteet ovat meille arkipäivää, ylikomisario Karlsson kertoo.

Eteläisen johtokeskuksen henkilökunnalla on vankka valtakunnallinen osaaminen muiden laitosten toiminta-alueista ja niiden erityiskohteista. Tällaisia ovat esimerkiksi kriittiset infrastruktuurit.

Lisäksi Helsingissä tapahtuu lähes päivittäin suuria yleisötapahtumia, mielenosoituksia, vakavia rikoksia tai erilaisia onnettomuuksia, jotka vaativat paljon poliisin resursseja ja johtamista. Kaupunkikameroiden välityksellä johtokeskuksella on myös reaaliaikainen näköala isoon osaan kaupungin keskeisimmistä paikoista.

Yleisjohtaja päättää ja on vastuussa

Johtokeskuksessa tilannetta johtaa yleisjohtaja, joka voi vastata samalla kertaa yhden tai useamman poliisilaitoksen yleisjohdosta. Yleisjohtaja johtaa poliisin operatiivisen toiminnan kokonaisuutta ja kaikki hänen alueellaan työskentelevät poliisimiehet ovat lähtökohtaisesti hänen alaisuudessaan.

Yleisjohtajalle on määritelty lainsäädännössä erityistä toimivaltaa. Hän päättää muun muassa kiinniotoista ja kotietsinnöistä sekä voi tarvittaessa käynnistää salaisten pakkokeinojen käytön. Lisäksi hän vähintään hyväksyy yksittäisen operaation toimintasuunnitelmat sekä voimankäyttöohjeet ja valvoo toiminnan lainmukaisuutta.

Yleisjohtaja myös arvioi tilanteiden yhteiskunnallista merkitystä ja esimerkiksi sitä, pitääkö käynnissä olevista tilanteista viestiä tiedotusvälineille ja kansalaisille tai esimerkiksi välittää tietoa muille viranomaisille. 

— Hyvällä johtamisella toiminta on asianmukaista, resursseja käytetään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti sekä päästään haluttuun lopputulokseen, ylikomisario Patrik Karlsson kertoo. 

Poliisi on ensimmäisenä paikalla

Poliisissa ylläpidetään osaamista ja johtokeskuksen henkilöstö osallistuu erilaisiin koulutuksiin ja valtakunnallisiin harjoitustilanteisiin säännöllisesti.

Erityisen vaativat poliisitehtävät johdetaan Helsingin johtokeskuksesta käsin, sillä Helsingin poliisilaitoksella on siihen parhaat tilat ja valtakunnallisesti hyvä osaaminen ja resurssit. Myös valtakunnallinen valmiusyksikkö Karhu, on sijoitettu Helsinkiin.

Erilaisten pelastustehtävien johto kuuluu pelastuslaitokselle, minkä lisäksi rajavartiolaitoksella sekä tullilla on omat erikseen säädetyt tehtävät. Muilta osin poliisi on kuitenkin usein ensimmäisenä paikalla oleva viranomainen ja johtaa turvallisuuden ylläpitämiseen sekä rikosten ja onnettomuuksien selvittämiseen liittyviä tehtäviä.

Helsingin poliisilaitos Helsinki Uusimaa Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta