Tarkkaamattomuus ja kiire suurimmat riskitekijät koulujen alun liikenteessä

Julkaisuajankohta 5.8.2022 14.12
Uutinen

Liikenteeseen tottumattomat lapset lähtevät koulutielle elokuun puolivälissä. Länsi-Uudenmaan poliisi valvoo näkyvästi ja jalkautuen, tavoitteenaan rauhoittaa liikennettä ja lisätä koululaisten turvallisuuden tunnetta.

Liikenteeseen ilmaantuu ensi viikosta alkaen paljon kokemattomia tienkäyttäjiä. Koulujen alkaessa tielle lähtee lapsia, jotka vasta opettelevat itsenäistä liikkumista kaupunkikuvassa. Siksi poliisi valvoo koulujen alun liikennettä 8.-21.8. etenkin koulujen lähistöllä ja suojateillä.

Valvonnassa kiinnitetään huomiota autojen, pyöräilijöiden ja kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajien käyttäytymiseen, liikennevalojen noudattamiseen ja turvalaitteiden käyttöön. Lisäksi poliisi valvoo ajoneuvojen turvallista ja lainmukaista pysäyttämistä ja pysäköintiä saattoliikenteessä sekä tarkkaamattomuutta aiheuttavia tekijöitä liikenteessä.

Tämän lisäksi poliisi valvoo nopeuksia 8.-14.8. koulujen läheisyydessä ja muissa taajamien riskipaikoissa.

Autoilijat osoittivat hyvää liikennekäyttäytymistä edellisvuoden valvonnassa

Suojattomien tienkäyttäjien onnettomuudet kasvavat huomattavasti elokuussa verrattuna muihin kesäkuukausiin, kun kesälomat päättyvät ja liikenne lisääntyy.

Tämän vuoden puoliväliin mennessä Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella on tapahtunut henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia liikenteessä hieman yli 80 kappaletta. Aikaisempiin vuosiin verrattuna suunta on onneksi laskeva.

Edellisen vuoden vastaava valvontateema osoitti, että pääsääntöisesti autoilijat noudattavat liikennesääntöjä hyvin ja ottavat koululaiset hyvin huomioon koulujen läheisyydessä. Yleisesti ottaen autoilijat osaavat huomioida, että koululaiset näkyvät huonommin ja ovat tottumattomampia tienkäyttäjiä kuin aikuiset. Poliisi toivoo, että vastaava trendi jatkuu myös tänä vuonna.

Vanhempi, opeta koululaiselle nämä asiat

Vanhemman esimerkillä on suuri merkitys liikennekäyttäytymisessä. Lapsen kanssa on hyvä käydä huolellisesti läpi suojatiesäännöt. Liikenteessä on pysyttävä tarkkaavaisena, eikä esimerkiksi puhelimen käyttö saa viedä huomiota pois tienylityksestä. Poliisi myös muistuttaa, että vaikka koulutielle lähtemisessä into on hyvä asia, ei liikenteessä juosta, vaan kävellään rauhallisesti.

Länsi-Uudenmaan poliisi toivottaa turvallista loppukesää liikenteeseen!

Liikenne Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Uusimaa Uutinen