Ouppmärksamhet och brådska är de största riskfaktorerna i trafiken kring skolstarten

Utgivningsdatum 5.8.2022 14.12 | Publicerad på svenska 8.8.2022 kl. 9.25
Nyhet

I mitten av augusti börjar barn som är ovana i trafiken röra sig till och från skolan. Polisen i Västra Nyland utför synlig och konkret övervakning i syfte att lugna ner trafiken och öka skolelevernas trygghetskänsla.

Från och med nästa vecka börjar en stor mängd ovana trafikanter röra sig i trafiken. Skolstarten innebär att barn som håller på att lära sig att röra sig självständigt i stadsbilden beger sig ut i trafiken. Därför övervakar polisen trafiken särskilt i närheten av skolor och övergångsställe kring skolstarten den 8–21 augusti. 

Under övervakningen fästs uppmärksamhet vid hur bilister, cyklister och förare av lätta elfordon beter sig, hur trafikljus iakttas och hur säkerhetsanordningar används. Polisen övervakar också att fordon som skjutsar skolelever stannar och parkerar säkert och lagenligt. Dessutom övervakas faktorer som orsakar ouppmärksamhet i trafiken.

Utöver detta övervakar polisen hastigheterna den 8–14 augusti i närheten av skolor och på andra farliga ställen i tätorter.

Bilisterna uppvisade gott trafikbeteende under övervakningen i fjol

Antalet olyckor som oskyddade trafikanter råkar ut för är betydligt större i augusti än under de övriga sommarmånaderna i och med att semesterperioden upphör och trafiken ökar.

Under årets första hälft har det i området som hör till polisinrättningen i Västra Nyland inträffat något över 80 trafikolyckor som lett till personskador. Det är till all lycka mindre än under tidigare år. 

Motsvarande övervakningstema i fjol visade att bilisterna i regel följde trafikreglerna väl och tog hänsyn till skoleleverna i närheten av skolor. Allmänt taget kommer bilisterna ihåg att skoleleverna syns sämre och är ovanare i trafiken än vuxna. Polisen hoppas att denna trend fortsätter även i år.

Du som är förälder: lär barnet följande

Föräldrarnas exempel har stor betydelse när det gäller trafikbeteendet. Det är bra att noggrant gå i genom reglerna för övergångsställen med barnet. I trafiken är det viktigt att hela tiden vara uppmärksam och telefonen får till exempel inte leda till ouppmärksamhet när vägen korsas. Även om det är bra att bege sig iväg till skolan ivrigt är det viktigt att inte springa i trafiken utan gå lugnt, påminner polisen.

Polisen i Västra Nyland önskar alla en trygg sensommar i trafiken!

Nyheter Nyland Polisinrättningen i Västra Nyland Trafik