Tarkkana, kuljettajat! Poliisi valvoo jälleen suojateiden turvallisuutta

Julkaisuajankohta 19.8.2022 11.28
Uutinen

Poliisi panostaa suojattomien tienkäyttäjien turvallisuuden parantamiseen liikenteessä ja valvoo koko maassa suojateiden turvallisuutta ja eritoten suojatiesääntöjen noudattamista 22.8–4.9.2022

Valvonnan aikana poliisi tarkkailee erityisesti moottorikäyttöisten ajoneuvojen ja raitiovaunujen kuljettajien toimintaan suojatietä lähestyttäessä ja suojateiden kohdalla. Myös pyöräillä ja muilla moottorittomilla ajoneuvoilla kulkeviin kiinnitetään huomiota.

Huolimattomuus voi johtaa sakkoihin

Poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta kertoo, että valvonnassa puututaan esimerkiksi tilanteisiin, joissa jalankulkija ei pääse esteettömästi kulkemaan suojatielle lähestyvän ajoneuvon takia. 

– Lähtökohta on siinä, että jalankulkijoiden on voitava kulkea suojateillä turvallisesti. Tarkkailemme esimerkiksi sitä, mahdollistavatko kuljettajat jalankulkijoille esteettömän kulun suojatielle ja ohitetaanko suojatien eteen pysäytetty ajoneuvo tai raitiovaunu pysähtymättä, kertoo Kallio.

Moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettajien kohdalla rikkomukset ovat useimmiten liikenneturvallisuuden vaarantamisia ja tietävät sakkoja, koska suojatiesääntöjen noudattamatta jättäminen voi tyypillisesti johtaa onnettomuuteen. 

Moottorittomien ajoneuvojen kuljettajien sääntörikkeiden osalta tulee usein kyseeseen liikennevirhemaksulla käsiteltävä hallinnollinen liikennerikkomus, koska pienemmän massan ja nopeuden vuoksi sääntörikkomusten ei voida katsoa kaikissa tilanteissa olevan omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle.

Onnettomuudet suojatiellä eivät ole tavattomia

Jalankulkijoiden osuus tieliikenteen kuolonuhreista on 10 prosenttia ja loukkaantuneista seitsemän. 

Liikenneturvan julkaisemien tilastojen mukaan viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut vuosittain keskimäärin 20 jalankulkijaa. Uhreista joka viides menehtyi suojatiellä. Jalankulkijoiden loukkaantumisista 60 prosenttia tapahtui suojatiellä.

– Valvonnalla haluamme muistuttaa ajoneuvojen kuljettajia heidän velvollisuuksistaan suojateillä, ja tietenkin parantaa jalankulkijoiden turvallisuuttaa liikenteessä, Kallio toteaa. 

Keväällä tehdyssä vastaavassa valvonnassa määrättiin moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettajille 379 maksuseuraamusta eriasteisista suojatiesääntöjen laiminlyönneistä.