Täydennys tiedotteeseen Poliisille ensimmäinen täysin sähköinen partioauto

30.6.2021 14.28
Uutinen

Poliisiylijohtajan puhe sähköauton luovutustilaisuudessa 30.6.2021.

Suurin yksittäinen poliisin omalla kehysrahoituksellaan toteuttaman hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja on fossiilisten polttoaineiden käyttäminen liikenteessä. Poliisilla on käytössään kaikkiaan noin 1500 autoa, joista vasta vain murto-osa eli hieman yli 170 kpl käyttää vuoden 2021 loppuun mennessä käyttövoimanaan muuta kuin bensaa tai dieseliä. Poliisi on vuosien 2020 ja 2021 aikana hankkinut yhä enenevissä määrin sekä hybridiautoja että täyssähköautoja ja alkanut siirtymään ladattavien ajoneuvojen käyttämiseen niissä tehtävissä, missä ladattavien ajoneuvojen ominaisuudet riittävät poliisin tehtävien hoitamiseen. Liikkeelle on lähdetty yleiskäyttöisistä siviiliajoneuvoista, missä autot korvaavat fossiilisilla polttoaineilla kulkevia autoja. 

Poliisihallituksen suunnitelmien mukaan uusittavat siviilimalliset yleiskäyttöautot ovat lähitulevaisuudessa pääsääntöisesti pistokehybridejä. Mikäli kokemukset täyssähköautoista ovat positiivisia, tullaan myös niiden osuutta hankittavista autoista kasvattamaan. 

On kuitenkin huomioitava, että poliisin ajoneuvokannan sähköistäminen ja täten fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen sekä sitä kautta hiilijalanjäljen pienentäminen riippuvat vahvasti poliisin oman täyssähkö- ja lataushybridiautojen latausasemaverkoston rakentamisesta. Latausasemien luomisessa päästiin vuonna 2020 liikkeelle hyvin: latausasemia kyettiin siihen osoitetulla määrärahalla rakentamaan kaikkiaan 174 kpl, joka vastaa n. 24 % tavoitellusta 718 latausasemasta vuoteen 2025 mennessä. Kuluvana vuonna vastaavaa rahoitusta ei valitettavasti ole ollut käytettävissä eikä latausverkkoa ole siksi kyetty laajentamaan suunnitellusti. 

Arvoisat kuulijat,

Näemme edessämme ensimmäisen poliisin käyttöön hankitun täyssähkökäyttöisen pakettiautorunkoisen ajoneuvon. Kyse on täysin uudesta kokeilusta, jolla ryhdymme nyt hakemaan kokemusta tämän tyyppisen ajoneuvon soveltuvuudesta poliisin valvonta- ja hälytystehtäviin. Poliisihallitus on osoittanut ajoneuvon partiokäyttöön Hämeen poliisilaitokselle, millä valinnalla poliisi on omalta osaltaan halunnut antaa vahvan tukensa Lahden vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupunkiteemalle.

Mikäli käyttökokemukset pilottiajoneuvosta ovat hyviä ja ladattavan partiokäyttöisen ajoneuvon ominaisuudet ovat riittävät poliisitehtävien täysimääräiseen suorittamiseen, tullaan täyssähköisten osuutta hankittavista partiokäyttöisistä pakettiautoista suunnitelmien mukaan kasvattamaan tulevaisuudessa aiemmin puheena olleen latausverkon laajenemisen sallimissa rajoissa.

Arvoisa ministeri, Hyvät median edustajat,

Poliisi haluaa olla osaltaan etujoukoissa edistämässä Suomen kehittymistä taloudellisesti ja ekologisesti kestäväksi yhteiskunnaksi. Ilman myönnettyä kehyksen ulkopuolista erillisrahoitusta ja lisärahoitusta edellä mainittuihin taloudellisiin investointeihin, ei hiilijalanjäljen pienentämisen tiekartassa suunniteltuja toimenpiteitä voida kuitenkaan poliisissa toteuttaa. 

Haluan lopuksi kiittää Hämeen poliisilaitosta mukanaolosta tässä tärkeässä pilotissa, ja toivotan myös menestystä sen läpiviemiseksi.  

Liikenne Poliisihallitus Poliisin toiminta ja kehittäminen Uutinen
Poliisihallitus
poliisi