Anvisningar om hur brottsanmälan ska lämnas till polisen då dina personuppgifter har delats på nätet med anledning av dataintrånget mot Vastaamo eller då du har fått ett utpressningsbrev

Utgivningsdatum 25.10.2020 18.33 | Publicerad på svenska 24.11.2020 kl. 18.44
Nyhet

Om dina uppgifter har läckt ut på nätet eller om du har fått ett utpressningsbrev relaterat till dataintrånget mot Psykoterapicentret Vastaamo, lämna en brottsanmälan till polisen med den elektroniska tjänsten. Om du inte kan lämna en elektronisk anmälan, kan anmälan också lämnas på närmaste polisinrättning under öppethållningstiderna. Man ska inte ringa till nödcentralen.

Observera att för tillfället är en brottsanmälan inte en förutsättning för att utredningen ska fortsätta om de skador som orskats av dataintrånget och därför är det ingen brådskande åtgärd. På grund av den stor användarmängden är polisens sidor för tillfället långsamma och det går kanske inte att lämna en elektronisk anmälan. Om det inte genast går att göra det, kan det göra också senare. Huvudsaken är att anmälan lämnas i något skede. Då du lämnar anmälan är det viktigt att koncentrera sig på att ge de begärda uppgifterna och att de fylls i noggrant. Spara det utpressningsbrev du fått som sådant för utredningen.

Kom ihåg att uppge åtminstone följande i brottsanmälan:

  • det är mycket viktigt att ordet "Vastaamo" uppges i anmälan
  • vem var utpressningsbrevet adresserat till
  • om privata uppgifter om dig har läckt ut, var kan uppgifterna eventuellt ha kunnat läsas (om känt)
  • eventuella krav på lösen, leveranssätt och kontonummer
  • har du betalat en lösensumma om du fått krav på en sådan

Polisen påminner om att ingen lösen ska betalas och även om lösensumman betalas garanterar det inte att personuppgifterna tas bort eller att missbruk förhindras.

– Det här fallet är synnerligen beklagligt för offren och vi vill betona att offren absolut inte skall anklaga sig för att de blivit offer, betonar kriminalöverkommissarie Tero Muurman vid Centralkriminalpolisen.

För att kunna göra en brottsanmälan krävs identifiering som privatperson. Blanketten styr ifyllandet av nödvändiga uppgifter. Som de brott som nämns i rubriken kan man välja till exempel "Andra brott" - och som "brottsplats Internet". De brottsrubriceringar som ges på blanketten preciseras under utredningen och medborgaren behöver inte själv kunna namnge dem. Det viktigaste är att polisen får all nödvändig information omsorgsfullt ifyllda. Eventuella bilagor kan tilläggas på fliken ytterligare information.

Om du har annan information om brottet kan du skicka den till polisens nättips. Kom dock ihåg att den kanalen inte kan användas för brottsanmälningar. Vi påminner också om att förmedling, behandling och sparande av läckt information uppfyller brottsrekvisit.

 

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter