Ha en trygg självständighetsdag!

4.12.2020 16.44
Nyhet

Självständighetsdagen 2020 präglas av coronapandemin med dess begränsningar och rekommendationer som syftar till att bevara hälsosäkerheten. Demonstrationer och andra allmänna sammankomster som normalt ordnas på självständighetsdagen påverkas speciellt av regionförvaltningsverkens beslut om begränsningar enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Pandemin är i fasen för samhällsspridning i flera regioner vilket har lett till att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i princip är förbjudna. De är dock tillåtna med begränsningar enligt Undervisnings- och kulturministeriets och THL:s anvisningar för hälsosäkerhet.

– De gällande begränsningarna avspeglas också i polisverksamheten, berättar polisdirektör Sanna Heikinheimo vid Polisstyrelsen.  Polisen har som uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt övervaka att lagen om sammankomster följs. Vid skötsel av dessa uppgifter värnar polisen också om de grundläggande och mänskliga rättigheterna och väljer sina metoder utifrån att dessa rättigheter förverkligas så fullkomligt som möjligt.

Inga särskilda hotbilder 

Om små sammankomster ordnas i enlighet med anvisningarna för hälsosäkerheten ska arrangören ansvara för att deltagarna håller säkert avstånd, har tillgång till handdesinfektionsmedel och handtvätt, använder munskydd och för att andra krav för hälsosäkerheten möts. 

Vid behov ingriper polisen i brott mot villkoren för hälsosäkerheten om det gäller en demonstration eller en offentlig tillställning. Andra sammankomster, till exempel när en grupp ungdomar skejtar eller spelar fotboll, omfattas inte av lagen om sammankomster och hör således inte till demonstrationer och offentliga tillställningar som övervakas av polisen.

– Enligt förhandsuppgifter kommer självständighetsdagen att firas lugnare än normalt ur polisverksamhetens perspektiv. Polisen väntar sig färre åsiktsyttringar än vanligt. Polisen är medveten om några planerade demonstrationer och andra tillställningar som eventuellt bryter mot den allmänna ordningen och säkerheten och som enligt uppgift kommer att ordnas oberoende av de gällande begränsningarna av sammankomster. Vi är beredda att ingripa om begränsningarna av sammankomster inte följs, berättar Heikinheimo. 

– Vi uppmanar alla att följa begränsningarna. Vår grundläggande uppgift är att övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, och vi försöker för vår del att möjliggöra en snabb återgång till vardagen. Polisen i Finland önskar en fridfull självständighetsdag!

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Övervakning och larmverksamhet
coronavirus
covid-19
demonstrationer
högtider