Työikäohjelman loppuraportti

Tekijät
Poliisin työikäohjelma
Eränkö, Tiina
Koivu, Satu
Kammonen, Katariina
Julkaisusarja
Poliisihallituksen julkaisusarja
Julkaisuvuosi
2019
Numero
1
ISSN (pdf)
2242-5640
ISBN (pdf)
978-952-7267-07-03
Sivut
34

Hankkeen taustalla oli julkishallinnon työelämämuutos. Julkinen talous supistuu, resurssit niukkenevat ja valtion virastojen toimintaympäristöt uuttuvat. Eläkeikä nousee ja valtionhallinnon henkilöstö ikääntyy. Työelämä muuttuu tulevaisuudessa yhä monimutkaisemmaksi ja vaati myös henkilöstöltä uudenlaista osaamista ja taitoja. Muuttuvassa ja hektisessä työelämässä jatkuva uudistuminen ja työkyvyn ylläpitäminen ovat tärkeitä kaiken ikäisille työntekijöille.

Poliisin työikäohjelma oli monivuotinen kehittämisohjelma, jolla pyrittiin etsimään keinoja työurien pidentämiseen ja työkyvyn ylläpitoon. Vuosien 2016–2018 aikana poliisin työikäohjelmassa ideoitiin, pilotoitiin ja toteutettiin toimenpiteitä, joilla vahvistetaan henkilöstöjohtamista, urasuunnittelua, työterveyden ja toimintakyvyn ylläpitoa sekä kehitetään palvelussuhteen ehtoja. Tavoitteena oli lisätä tuottavuutta, vähentää sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutuvia kustannuksia sekä kannustaa henkilöstöä jatkamaan työelämässä pidempään.

Hankkeen tuloksena kehitettiin ja otettiin poliisihallinnossa käyttöön useita uusia toimintamalleja johtamisen, urasuunnittelun, työhyvinvoinnin ja palvelussuhteen ehtojen alueilla. Hankkeen teemoja jatketaan osittain vuoden 2019 alusta asetetussa Poliisi 2025 -tulevaisuuden työpaikka hankkeessa.

Voit tiedustella julkaisua Poliisihallituksen kirjaamosta osoitteessa kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi.