Vantaalla kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta aloitettu esitutkinta

Julkaisuajankohta 28.3.2023 8.47
Uutinen

Vantaan Tikkurilassa 2.3. yöllä, noin kello 02.00 tapahtuneen kuolemaan johtaneen onnettomuuden tutkinta etenee. Onnettomuudessa nuori nainen putosi kerrostalon seitsemännen kerroksen parvekkeelta ja menehtyi. Poliisi ilmoitti onnettomuudesta rakennusvalvontaan, joka määräsi onnettomuuspaikan kerrostalon kaikki parvekkeet käyttökieltoon.

– Onnettomuuteen johtaneiden syiden selvittämisessä olemme tehneet erittäin tiivistä yhteistyötä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kanssa, rikoskomisario Josefiina Hiltunen Itä-Uudenmaan poliisista kertoo. 

Poliisi on tähän asti tutkinut asiaa kuolemansyyn selvittämisenä. Poliisin omien selvitysten ja tänään 28.3. Tukesilta saamien tietojen perusteella poliisi on päättänyt aloittaa asiasta esitutkinnan. Asiaa tutkitaan tässä vaiheessa nimikkeellä kuolemantuottamus. Nimikkeet saattavat tarkentua esitutkinnan edetessä.

– Uusien onnettomuuksien välttämiseksi haluamme avata joitakin yksityiskohtia tapauksesta. Poliisi epäilee, että nuori nainen on kaatunut parvekkeella kaidetta vasten, jolloin parvekekaiteen lasi on pettänyt ja nainen on pudonnut seitsemännestä kerroksesta, Hiltunen jatkaa.

Tukes selvittää onnettomuuskohteen parvekekaidejärjestelmän vaatimustenmukaisuutta

– Tukes selvittää edelleen parvekekaidejärjestelmän vaatimustenmukaisuutta. Olemme tähän mennessä teettäneet kohteen parvekekaiteen rakennesuunnitelmista vertailulaskelmat, jotka ovat nyt valmistuneet. Muilta osin selvitystyö on vielä kesken, eikä lopullisia päätelmiä voi vielä tehdä, sanoo ryhmäpäällikkö Lauri Walden Tukesista. 

Vertailulaskennassa on tarkasteltu kaidejärjestelmän alumiinisen rungon sekä putoamiselta suojaavien lasiosien rakenteellista kestävyyttä. Kaidejärjestelmää koskevat laskentaperusteet on esitetty eurokoodistandardeissa sekä kansallisessa lainsäädännössä. Lujuuslaskennassa käytettävät kuormat ovat tuulikuorma, viivakuorma sekä pistekuorma. Laskennallisessa selvityksessä on havaittu, että kohteeseen suunniteltu lasityyppi (4+4 mm laminoitu lasi) kahdelta sivulta kaiderunkoon tuettuna ei täytä pistekuormavaatimusta. Kaidejärjestelmälle tehdään vielä iskunkestävyyskoe, jonka avulla voidaan todentaa kaiteen alumiinirungon ja suojaavan lasiosuuden yhteentoimivuus.

– Vertailulaskelmat on tehty vain kyseisen kohteen parvekekaidejärjestelmälle. Parvekekaiteet suunnitellaan aina kohdekohtaisesti, joten emme voi ottaa kantaa siihen miten yleisestä suunnitteluvirheestä on kysymys, mutta emme voi myöskään poissulkea sitä mahdollisuutta, etteikö vastaavia ratkaisuja olisi muuallakin. Tätä asiaa Tukes alkaa nyt selvittämään, Walden jatkaa.

Tukes on ryhtynyt markkinavalvontatoimenpiteisiin sekä käynnistää valvontahankkeen, jossa selvitetään laajasti alan toimijoilta, löytyykö Suomessa muita kohteita, joissa on käytetty vastaavia suunnitteluperiaatteita.

Tukes toimii rakennustuotteiden markkinavalvontaviranomaisena ja sen valvonta kohdistuu markkinoilla olevien rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuuteen. Tukes ei valvo rakentamista, rakennusten suunnittelua, tuotteiden asentamista eikä niiden käyttöä tai huoltoa. Nämä asiat kuuluvat rakennushankkeeseen ryhtyvälle, kiinteistön omistajille ja rakennusvalvontaviranomaisille.

– Jos teillä on huoli asuntonne parvekkeen käyttöturvallisuudesta tai siitä onko se toteutettu rakentamismääräysten mukaisesti, voitte olla yhteydessä taloyhtiönne hallitukseen tai isännöitsijään. Taloyhtiö voi tarvittaessa hankkia ulkopuolisen asiantuntijan selvittämään asiaa tai olla yhteydessä asuinkuntanne rakennusvalvontaan, kehottaa Walden.

Lisätietoa markkinavalvonnasta: Valvontakeinot | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 
Tukesin tiedote 17.3. Tukes selvittää Tikkurilan onnettomuuteen liittyvän parvekkeen kaiderakenteen turvallisuutta

Itä-Uudenmaan poliisilaitos Poliisin ennalta estävä toiminta Rikokset ja tutkinta Tutkimus- ja kehittämistoiminta Uutinen Vantaa