Vuoden 2022 liikennejuopumustilastot on julkaistu − huumausaineiden osuus laskussa

Julkaisuajankohta 21.3.2023 13.22
Uutinen

Keskusrikospoliisi on julkaissut tilastot vuoden 2022 liikennejuopumustutkimuksista. Tilastot sisältävät tietoja sekä Keskusrikospoliisin Rikostekniseen laboratorioon toimitetuista verinäytteistä tehdyistä alkoholi-, huumausaine- ja lääkeainetutkimuksista että poliisin tarkkuusalkometreillä hengitysilmasta tekemistä mittauksista. Tarkkuusalkometrimittaukset ovat alkoholin aiheuttaman rattijuopumuksen toteamiseen yhtä luotettavia kuin verestä tehdyt mittaukset, mutta huumaus- ja lääkeaineita tutkitaan vain verestä.

Vuoden 2022 liikennejuopumustutkimuksista julkaistuista tilaistoista selviää, että epäiltyjen huumausaineliikennejuopumusten määrä on laskussa. Rikostekninen laboratorio vastaanotti vuonna 2020 (12 032 kappaletta) epäiltyihin huumausainerattijuopumuksiin liittyviä tutkimuspyyntöjä. Vuonna 2021 vastaavia pyyntöjä tuli 9 793, ja viime vuonna 8 421.

Alkoholi-, huumaus-/lääkeaine- ja sekakäyttö vuosina 2013–2022 (tilastojen luvut kappalemääriä).  Vuonna 2013 alkoholi (verinäytteet ja hengitysilma) 16 894, huumeet (verinäytteet) 4 500 ja sekakäyttö (verinäytteet: huumeet ja alkoholi) 1 113, Vuonna 2014 alkoholi (verinäytteet ja hengitysilma) 16 695, huumeet (verinäytteet) 5 243 ja sekakäyttö (verinäytteet: huumeet ja alkoholi) 1 097, Vuonna 2015 alkoholi (verinäytteet ja hengitysilma) 15 997, huumeet (verinäytteet) 6 086 ja sekakäyttö (verinäytteet: huumeet ja alkoholi) 1 255, Vuonna 2016 alkoholi (verinäytteet ja hengitysilma) 15 367, huumeet (verinäytteet) 6 531 ja sekakäyttö (verinäytteet: huumeet ja alkoholi) 1 436, Vuonna 2017 alkoholi (verinäytteet ja hengitysilma) 13 614, huumeet (verinäytteet) 7 613 ja sekakäyttö (verinäytteet: huumeet ja alkoholi) 1 687, Vuonna 2018 alkoholi (verinäytteet ja hengitysilma) 14 182, huumeet (verinäytteet) 8 708 ja sekakäyttö (verinäytteet: huumeet ja alkoholi) 1 849, Vuonna 2019 alkoholi (verinäytteet ja hengitysilma) 13 172, huumeet (verinäytteet) 9 236 ja sekakäyttö (verinäytteet: huumeet ja alkoholi) 1 865, Vuonna 2020 alkoholi (verinäytteet ja hengitysilma) 12 501, huumeet (verinäytteet) 12 032 ja sekakäyttö (verinäytteet: huumeet ja alkoholi) 2 477, Vuonna 2021 alkoholi (verinäytteet ja hengitysilma) 11 529, huumeet (verinäytteet) 9 793 ja sekakäyttö (verinäytteet: huumeet ja alkoholi) 2 229. Vuonna 2022 alkoholi (verinäytteet ja hengitysilma) 11 881, huumeet (verinäytteet) 8 421 ja sekakäyttö (verinäytteet: huumeet ja alkoholi) 2 413.
Huumaus- ja lääkeaineisiin liittyvien tutkimuspyyntöjen määrä on ollut laskussa vuoden 2020 jälkeen.

Kaiken kaikkiaan Rikosteknisessä laboratoriossa tutkittiin vuonna 2022 liikennejuopumusepäilyihin liittyen 12 973 verinäytettä (2021: 14 322). Veren alkoholitutkimuksista 85,3 prosentissa tulos ylitti rangaistavuuden rajan 0,5 promillea (2021: 83,9%). Huumaus- ja lääkeainetutkimusten osalta 88,4 prosentissa näytteistä todettiin vähintään yksi huumaus- tai lääkeaine (2021: 92,5 %).

Lääkeainetapausten osalta on huomioitava, että kaikki positiivisiksi todetut tapaukset eivät ole liikennejuopumuksia, sillä lääkettä on voitu käyttää lääkärin määräämänä ja hoito-ohjeiden mukaisesti. Julkaistut tilastot käsittelevät epäiltyihin liikennejuopumustapauksiin liittyen tehtyjä tutkimuksia. Tilastot eivät sisällä liikennevalvonnan seulontapuhalluksia.

Tarkkuusalkometreihin liittyvät tilastot ovat Polstatista ja verinäytteisiin liittyvät tilastot Rikosteknisestä laboratoriosta.

Liite:

Liikennejuopumustilastot 2022 (PDF)

Linkki edellisen vuoden tilastoihin (PDF)

Keskusrikospoliisi Rikokset ja tutkinta Uutinen