Rattfylleristatistiken för 2022 ha publicerats - antalet narkotikafall minskar

Utgivningsdatum 21.3.2023 13.22
Nyhet

Centralkriminalpolisen har publicerat statistiken över antalet rattfylleriundersökningar år 2022. I statistiken ingår såväl de alkohol-, narkotika- och läkemedelsundersökningar som gjordes ur blodprov som skickades till Centralkriminalpolisens Kriminaltekniska laboratorium, som polisens mätningar med av alkoholhalten i utandningsluften som görs med precisionsalkometrar. Undersökningarna med precisionsalkometrar för att konstatera rattfylleri som orsakas av alkoholanvändning är lika tillförlitliga som de undersökningar som görs ur blodprov. Användningen av narkotika och läkemedel undersöks endast ur blodprov.

Den publicerade statistiken över rattfylleriundersökningar år 2022 visar en minskning av antalet misstänkta rattfyllerier där föraren använt någon drog. År 2020 tog Kriminaltekniska laboratorier emot 12 032 framställningar om sådana rattfylleriundersökningen där det förelåg misstanke om att föraren hade använt narkotika. År 2021 var antalet framställningar 9 793 och i fjol 8 421. 

Alkohol-, narkotika-/läkemedels-och blandbruk  åren 2013–2022 (i statistiken används antal stycken).  År 2013 alkohol (blodprov och andningsluft) 16 894, narkotika (blodprov) 4 500 och blandbruk (blodprov: narkotika och alkohol) 1 113, År 2014 alkohol (blodprov och andningsluft) 16 695, narkotika (blodprov) 5 243 och blandbruk (blodprov: narkotika och alkohol) 1 097, År 2015 alkohol (blodprov och andningsluft) 15 997, narkotika (blodprov) 6 086 och blandbruk (blodprov: narkotika och alkohol) 1 255, År 2016 alkohol (blodprov och andningsluft) 15 367, narkotika (blodprov) 6 531 och blandbruk (blodprov: narkotika och alkohol) 1 436, År 2017 alkohol (blodprov och andningsluft) 13 614, narkotika (blodprov) 7 613 och blandbruk (blodprov: narkotika och alkohol) 1 687, År 2018 alkohol (blodprov och andningsluft) 14 182, narkotika (blodprov) 8 708 och blandbruk (blodprov: narkotika och alkohol) 1 849, År 2019 alkohol (blodprov och andningsluft) 13 172, narkotika (blodprov) 9 236 och blandbruk (blodprov: narkotika och alkohol) 1 865, År 2020 alkohol (blodprov och andningsluft) 12 501, narkotika (blodprov) 12 032 och blandbruk (blodprov: narkotika och alkohol) 2 477, År 2021 alkohol (blodprov och andningsluft) 11 529, narkotika (blodprov) 9 793 och blandbruk (blodprov: narkotika och alkohol) 2 229. År 2022 alkohol  (blodprov och andningsluft) 11 881, narkotika (blodprov) 8 421 och blandbruk (blodprov: narkotika och alkohol) 2 413.
Antalet framställningar om undersökning som har samband med narkotika och läkemedel har minskat sedan år 2020.

År 2022 undersökte Kriminaltekniska laboratoriet sammanlagt 12 973 blodprov (2021: 14 322) där det förelåg misstanke om rattfylleri. I 85,3 procent av fallen överskred resultatet gränsen för straffbarhet dvs 0,5 promille (2021: 83,9 %). Beträffande narkotika- och läkemedelsundersökningarna konstaterades minst en drog eller ett läkemedel i 88,4 procent av proven (2021: 92,5 %).

Om läkemedelsfallen finns det skäl att observera att alla de fall som konstaterats vara positiva inte är rattfyllerier, eftersom läkemedlet kan ha ordinerats av läkare och har använts enligt ordinationerna. 

Den publicerade statistiken omfattar undersökningar som har samband med misstänkta rattfyllerifall. I statistiken ingår inte de sållningsblåstest som görs vid trafikövervakningarna. 

Statistiken gällande precisionsalkometrar kommer från Polstat och statistiken gällande blodprov från Kriminaltekniska laboratoriet.

Länk till årets statistik (PDF, på finska)

Länk till fjolårets statistik (PDF, på finska)

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter